οι οίκοι και ο Ο αρχετυπικός τροχός

2017-07-19 11:41

 

οι οίκοι και ο Ο αρχετυπικός τροχός

 

Για να σας βοηθήσω να εργαστείτε με τα αρχετυπικούς συντρόφους που έχετε επιλέξει, μπορώ να χρησιμοποιήσω την εικόνα ενός τροχού που χωρίζεται σε δώδεκα κατηγορίες που περιέχουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, που αντιστοιχούν στα δώδεκα σπίτια του ζωδιακού κύκλου.

Οι δώδεκα οίκοι του Τροχού παρέχουν μια φόρμα μέσα από την οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε πώς λειτουργούν τα αρχέτυπα μας στην καθημερινή μας ζωή, κυριολεκτικά και συμ­βολικά. Ο όγδοος οίκος, για παράδειγμα, που έχει τον τίτλο "Οι Πό­ροι των Άλλων", σχετίζεται με τα χρήματα των άλλων και πώς τα χρησιμοποιούμε εμείς, με κληρονομιές και νομικά θέμα­τα. Η κληρονομιά μπορεί να αναφέρεται όχι μόνο στην οικονομική κληρονομιά αλλά και στο DNA και στην προγονική βιολογική μνή­μη, καθώς επίσης και στις κληρονομούμενες φυλετικές νοοτροπίες και πεποιθήσεις που μπορεί να έχουν προϊστορία μιας γενιάς ή μιας χιλιετίας.

Αν και μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα αρχέτυπα και τους οίκους κυριολεκτικά, ο σκοπός είναι να διευρύνουμε τη σημασία τους και να περάσουμε στο συμβολικό επίπεδο. Αν σταματήσετε στην κυριο­λεκτική σημασία μιας λέξης, μπορεί να φτάσετε σε αδιέξοδο, γιατί δεν μπορείτε πάντα να δείτε "κυριολεκτικά" μια σύνδεση ανάμεσα σε ένα αρχέτυπο και το νόημα του οίκου στον οποίο βρίσκεται. Θέ­λετε να δείτε το συμβολικό νόημα αυτών που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια σας. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσετε ένα πληρέ­στερο πορτρέτο όλων των προτύπων και των σκοπών της ζωής σας. Μην ξεχνάτε: τα αρχέτυπα είναι οι οδηγοί σας όταν προσπαθείτε να διακρίνετε τα Συμβόλαια σας και να φτάσετε το θεϊκό δυναμικό σας.

Ο Αρχετυπικός Τροχός είναι μια διαισθητική μέθοδος που μας δίνει πρόσβαση σε συμβολικές πληροφορίες. Τα αρχέτυπα γίνονται ακόμα πιο σημαντικά όταν τα δούμε να λειτουργούν μέσα από τούς οί­κους που αντιπροσωπεύουν δώδεκα διαφορετικούς τομείς της ζωής μας.

 Ο Τροχός μάς βοηθάει να αποκωδικοποιήσουμε τα "παρα­σκηνιακά" πρότυπα της ζωής μας. Μας δείχνει τις εμπειρίες και τις σχέσεις μας με τη μορφή πνευματικών δραμάτων, που είναι γεμάτα από ευκαιρίες προσωπικού μετασχηματισμού. Οι ψυχικές διαθέσεις και τα συναισθήματα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανέ­μονται τα αρχετυπικά μας πρότυπα πάνω στον Τροχό. Για παρά­δειγμα, ο τρόπος με τον οποίο πέφτουν οι ρούνοι ή τα κόκαλα σε μια μαντική συνεδρία αντικατοπτρίζει την ενεργειακή συναισθηματική μας κατάσταση καθώς και την ενεργειακή ατμόσφαιρα εκείνης της στιγμής. Είναι γνωστό ότι η πανσέληνος και άλλες φάσεις της σελή­νης επηρεάζουν τα συναισθήματα, όπως και οι πλανητικές γωνίες, οι ηλιακές κηλίδες ή οι ηλεκτρικές καταιγίδες. Οι μέθοδοι διαισθητικής καθοδήγησης είναι ιδιαίτερα συντονισμένες με τις κοσμικές ενέρ­γειες, γιατί όλες οι ενέργειες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους.

Ο σκοπός του Αρχετυπικού Τροχού, όπως και ενός αστρολογικού χάρτη (ωροσκοπίου), είναι να διευρύνει την κατανόηση του εαυτού μας. Συγκεκριμένα, ο Τροχός είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα το ρόλο των αρχετύπων μας στην εξέλιξη του Ιερού μας Συμβολαίου. Τα αρχέτυπα μας μοιάζουν με μαγνή­τες οι οποίοι προσελκύουν τα ουσιαστικά στοιχεία που χρειάζονται για να εκδηλωθεί μια εμπειρία. Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά είναι τα άτομα με τα οποία έχουμε Συμβόλαια και τα σημεία στα οποία θα κάνουμε σημαντικές επιλογές.Οι άξονες των οίκων & ο τρόπος ερμηνείας τους

 

 

Έναν οίκο δεν τον εξετάζουμε ποτέ μεμονωμένα, αλλά λαμβάνουμε υπόψη τον απέναντί του, καθώς στην αστρολογία -όπως και στην φύση- τα πάντα λειτουργούν σε άξονες, δηλαδή δύο διαφορετικές ενέργειες μεταξύ τους, οι οποίες όταν συνεργάζονται ονομάζονται συμπληρωματικές και έχουν σαν αποτέλεσμα την ισορροπία, ενώ όταν μάχονται η μία την άλλη, ονομάζονται αντίθετες κι έχουν σαν αποτέλεσμα την ανισορροπία του άξονα. Έτσι, ο 7ος οίκος αποτελεί συνέχεια του 1ου οίκου, ο 8ος του 2ου, κτλ.

 

 

Παράδειγμα ο άξονας 1ου-7ου οίκου: Πρόκειται για τον «άξονα της προσωπικότητας», όπου ανιχνεύεται το δίπολο «εγώ» (1ος οίκος) και «οι άλλοι» (7ος οίκος). Μελετώντας αυτόν τον άξονα αντλούμε πληροφορίες για την περσόνα, την εξωτερική πλευρά της προσωπικότητας του ανθρώπου (ωροσκόπος/1ος οίκος) και πώς αυτή έλκει προς το μέρος της άλλες προσωπικότητες (7ος οίκος). Ένας «προβληματικός» 1ος οίκος δεν υποδηλώνει μόνο μια προβληματική προσωπικότητα, αλλά και έντονα διαπροσωπικά προβλήματα, ανεξάρτητα από την ποιότητα του 7ου. Οι ενέργειες του 1ου αντανακλώνται στους άλλους, διότι στον κύκλο ενός ωροσκοπίου, ο 1ος οίκος βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον 7ο οίκο, των διαπροσωπικών μας σχέσεων αισθηματικών κι επαγγελματικών. Η προσωπικότητα του 1ου οίκου είναι στην πραγματικότητα το μέσο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να γεφυρώσει (άξονας 1ου/7ου) τη σχέση του με τους άλλους. Το αρχέτυπο που βρίσκεται στον 1 οίκο  αντανακλάται πάντα στον απέναντι οίκο,  δηλαδή στον 7ο οίκο. Αυτό σημαίνει, ότι στις διαπροσωπικές του σχέσεις (7ος) ο άνθρωπος αυτός έλκεται από τισ ποιότητες του αντίστοιχου αρχετύπου , κτλ. Συνεπώς, γνωρίζοντας το αρχέτυπο του 1 οίκου, αυτομάτως καταλαβαίνουμε από τι είδους ανθρώπους έλκεται η συγκεκριμένη προσωπικότητα. 

 

Άξονες

Οι 12 οίκοι και τα 12 ζώδια του ωροσκοπίου χωρίζονται σε 6 επιμέρους άξονες που αποτελούνται από τα ζεύγη των αντίθετων κάθε φορά περιοχών μελέτης. Μάλιστα οι άξονες των οίκων συνδέονται με συγκεκριμένους άξονες ζωδίων:

- Άξονας Κριού / Ζυγού και Άξονας 1ου / 7ου οίκου:
Είναι οι άξονας των σχέσεων. Αυτονομία (Κριός, 1ος οίκος) εναντίον Συμβιβασμού (Ζυγός, 7ος οίκος), Εγώ και ο Άλλος, Προσωπική Δράση εναντίον Συνεργασίας.

- Άξονας Ταύρου / Σκορπιού και Άξονας 2ου / 8ου οίκου:
Είναι ο άξονας των συναλλαγών: Τα δικά μου (Ταύρος, 2ος οίκος) και τα Δικά μας (Σκορπιός, 8ος οίκος), Αυτοεκτίμηση εναντίον Εκτίμησης του άλλου, Στήριξη στον εαυτό μου εναντίον Εξάρτησης από τον Άλλο.

- Άξονας Διδύμων / Τοξότη και Άξονας 3ου / 9ου οίκου:
Είναι ο άξονας της εξερεύνησης: Μαθαίνω (Δίδυμος, 3ος οίκος) και Διδάσκω (Τοξότης, 9ος οίκος), Λογική εναντίον Πίστης, Πληροφορία εναντίον Νοήματος

- Άξονα Καρκίνου / Αιγόκερω και Άξονας 4ου / 10ου οίκου:
Είναι ο άξονας της ασφάλειας: Σπίτι, οικογένεια (Καρκίνος, 4ος οίκος) και Κόσμος, κοινωνία (Αιγόκερως, 10ος οίκος), Ιδιωτική ζωή εναντίον Κοινωνικής ζωής, Ανήκειν εναντίον αυτοϋποστήριξης, Εμπειρία του Πατέρα εναντίον Εμπειρία της Μητέρας

- Άξονας Λέοντα / Υδροχόου και Άξονας 5ου / 11ου οίκου:
Είναι ο άξονας της ταυτότητας: Εγώ (Λέων, 5ος οίκος) και το κοινωνικό σύνολο (Υδροχόος, 11ος οίκος), Προσωπική έκφραση εναντίον Συλλογικών αιτημάτων, Εγωισμός εναντίον Αλτρουισμού.

- Άξονας Παρθένου / Ιχθύων και Άξονας 6ου / 12ου οίκου:
Είναι ο άξονας της προσφοράς: Τάξη (Παρθένος, 6ος οίκος) εναντίον Χάους (Ιχθύες, 12ος οίκος), Υπηρεσία εναντίον Αυτοθυσίας, Δομή εναντίον Περιεχομένου, η ανυπαρξία του Παραδείσου εναντίον της Λαχτάρας για τον Παράδεισο.