Ιερά συμβόλαια και αρχέτυπα

2017-07-16 12:44

Ιερά συμβόλαια και αρχέτυπα

 

 

Η αρχαιότερη σοφία του κόσμου μάς λέει ότι μπορούμε συνει­δητά να ενωθούμε με το θείο, ενώ είμαστε ακόμα μέσα σε αυτό το σώμα- γι' αυτό το σκοπό γεννιέται στην πραγματικότητα ο άν­θρωπος. Αν χάσει το πεπρωμένο του, π Φύση δεν Βιάζεται. Θα τον προλάβει κάποια μέρα και θα τον αναγκάσει να εκπληρώσει το μυστικό της σκοπό.

ΣΑΡΒΕΠΑΛΙ ΡΑΝΤΑΚΡΙΣΝΑΝ (Πρόεδρος της Ινδίας, 1962-1967)


Ακόμα πιο συχνή και επίμονη είναι η ερώτηση: «Γιατί βρίσκομαι εδώ; Ποιος είναι ο πραγματικός μου προορισμός; Τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου;» Αυτή η έλλειψη αυτογνωσίας και κατεύθυνσης, από μια άποψη, είναι και η ίδια ιατρικό πρόβλημα, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κάθε είδους εκδηλώσεις συναισθηματι­κού στρες, όπως κατάθλιψη, άγχος και κούραση. Όταν λοιπόν αυ­τό το στρες ή τα αρνητικά συναισθήματα εδραιωθούν, μπορεί να συντελέσουν στην εμφάνιση οργανικής πάθησης. Δεν είναι  μόνο ο νους σας που θέλει να μάθει τον προορισμό σας στη ζωή αυτή η γνώση είναι ζωτική και σημαντική για το σώμα και το πνεύμα σας επίσης.Ολοι θέλουμε να γνωρίζουμε γιατί βρισκόμαστε εδώ. Ποιος είναι ο προορισμός μας στη ζωή; Είναι εύκολο να ξεχωρί­σεις τους ανθρώπους που το ξέρουν — η ζωή τους λάμπει από νόημα και, επειδή ξέρουν τον προορισμό τους, έχουν τη δύναμη ν’ αντέξουν τις κακές στιγμές και να απολαύσουν τις καλές. Πολλοί άνθρωποι όμως βρίσκονται σε σύγχυση ή έχουν πλήρη άγνοια — δεν γνωρί­ζουν ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής τους.

Μια ζωή όπου επικρατεί σύγχυση και είναι χωρίς κατεύθυνση, έχει και άλλες συνέπειες. Η άγνοια της αποστολής σας μπορεί να αποβεί καταστροφική για τις σχέσεις σας.Υπάρχουν δύο ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας: «Η πρώτη είναι “Πού πάω;” και η δεύτερη είναι “Ποιος θα έρθει μαζί μου;” Αν Βάλεις αυτά τα ερωτήματα σε λάθος σειρά, θα έχεις προβλήματα».

Χωρίς αυτογνωσία, χωρίς στόχο, μπορεί να πληγώσουμε όχι μό­νο τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας. Αν δεν έχουμε ξεκάθαρη αίσθηση πώς μπορούμε να δούμε την “ευρύτερη εικόνα”, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν είμαστε σε θέση να ανπδράσουμε σω­στά απέναντι σε ανθρώπους και γεγονότα. «Πρέπει να εγκαταλείψεις τη ζωή που έχεις για να φτάσεις στη ζωή που σε περιμένει» είπε κάπο­τε ο Τζέιμς Χίλμαν, φημισμένος ψυχολόγος της σχολής Γιουνγκ.

Τα τελευταία δεκαεφτά και παραπάνω χρόνια Βοηθάω ανθρώ­πους να βρουν και να αξιοποιήσουν την εσωτερική τους πυξίδα και έχω καταλήξει να πιστεύω πως αυτή η απουσία πνευματικού και συ­ναισθηματικού προσανατολισμού έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας, διότι, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί προσωπικό πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους, είναι επίσης λόγος γενικότερης ανησυχίας: από κοσμική και πρακτική άποψη, τι ωφελεί να έχει το σύμπαν έναν πλανήτη γεμάτο ψυχές που δεν ξέρουν γιατί βρίσκονται εδώ και τι πρέπει να κάνουν;

Όταν με ρωτάει κάποιος πώς μπορεί να “διορθώσει” ή να θερα­πεύσει τη ζωή του, πώς μπορεί να βρει τη σωστή κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί, συχνά τον συμβουλεύω να προσευχη­θεί και να ζητήσει καθοδήγηση. Όμως, όσο πολύτιμη κι αν είναι η προσευχή, συχνά αναρωτιόμουν μήπως υπάρχει κάποιος άλλος συ­γκεκριμένος τρόπος ή διαδικασία, με την οποία θα μπορούσε η ζωή να αποκτήσει διαύγεια και να βρει το σκοπό του. Φυσικά, κα­νείς δεν μπορεί να δει τα πάντα εκ των προτέρων, αλλά αν υπήρχε τρόπος να Βλέπουμε το συμβολικό νόημα των εμπειριών μας, θα μας ήταν πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε και να αφομοιώσουμε τις ανα­πόφευκτες αλλαγές. Αντί να πολεμάμε την αλλαγή — με αποτέλεσμα να συσσωρεύουμε συναισθηματικά τραύματα — θα μπορούσαμε να επιλέξουμε να δούμε τα γεγονότα υπό διαφορετικό πρίσμα, να απο­δεχτούμε τις αλλαγές και να συνεχίσουμε τη ζωή μας.

Αφού η γνώση της αποστολής μας είναι τόσο σημαντική, και σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο, γιατί είναι τόσο δύσκολο να την κατακτήσουμε; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ερευνή­σουμε και να την ανακαλύψουμε; Γιατί μερικοί βρίσκουν την απο­στολή τους εύκολα ενώ άλλοι παλεύουν για να βρουν έστω και μια μικρή νύξη; Πώς θα αποκτήσουμε την ικανότητα να αντιληφτούμε το σκοπό μας;

Για το δικό μας καλό πρέπει όλοι να μάθουμε την αποστολή μας, γιατί οι λεπτομέρειες του τρόπου ζωής μας συσσωρεύονται και δη­μιουργούν υγεία ή αρρώστια. Με άλλα λόγια, τα μικρά βάσανα και τα μεγάλα ψυχικά τραύματα που περνάμε “εγκα­θίστανται” και ζουν στο σώμα μας, επηρεάζοντας ή μπλοκάροντας την ενέργεια μας. Κατά συνέπεια είναι Λογικό όσο πιο πολύ απο­μακρυνόμαστε από την αληθινή μας αποστολή στη ζωή τόσο να με­γαλώνει η απογοήτευσή μας και να αποσυντονίζεται η ενέργεια μας.

Αντίθετα με τα παραπάνω, γνωρίζοντας την αποστολή σας, μπο­ρείτε να ζήσετε τη ζωή σας αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενέργεια σας. Όταν βρίσκεστε σε αρμονία με αυτή την ενέργεια, μπορείτε επίσης να πετύχετε την καλύτερη έκφραση της προσωπικής σας δύναμης. Αυτό το θεωρώ τρόπο ζωής εναρμονι­σμένο με το Ιερό σας Συμβόλαιο.

Βοηθώντας  τους ανθρώπους να δουλέψουν πιο συνειδητά με την ενέργειά τους και να εντοπίσουν τα ψυχικά τραύματα ή άλλα γεγονότα της ζωής τους που παραμένουν στο ενεργειακό τους πεδίο. Όταν επαναφέροντας αυτές τις αναμνήσεις στο συνειδητό τους, συχνά καταλαβαίνουν ότι έχασαν την ενέργεια ή τη δύναμή τους εξαιτίας της υπερβολικής ταύτισης με αυτά τα τραύ­ματα ή τις εμπειρίες. Όταν δουν αυτές τις “ενεργειακές διαρροές”, μπορούν να προχωρήσουν καλώντας πίσω το πνεύμα τους. Αν και αυτή η διαδικασία ανάκλησης μνημών μπορεί να βοηθήσει, οι περισ­σότεροι άνθρωποι θυμούνται αυτές τις σημαντικές εμπειρίες χωρίς τη Βοήθειά μου. Εκεί όμως που πιστεύω ότι έχω βοηθήσει πραγμα­τικά πολλούς ανθρώπους, είναι στην εντόπιση και την ερμηνεία των βαθύτερων πρότυπων σκέψεων και πεποιθήσεων που χρωματίζουν τις αναμνήσεις τους. Μέσα σε αυτά τα υποπρότυπα υπάρχουν οι ερμη­νείες και τα νοήματα που δίνουμε στις εμπειρίες μας. Αυτές οι ερμη­νείες γίνονται κυτταρικές μνήμες και μεταφέρουν τη συναισθηματική ενεργειακή φόρτιση που επηρεάζει τη βιογραφία μας και, κατά συνέ­πεια, τη βιολογία μας.

Για παράδειγμα, αν θυμάστε ότι στο σχολείο είχατε διακριθεί στα μαθηματικά, αυτή η μνήμη της επιτυχίας μπορεί να σας εμπνέει και να ασκεί θετική επίδραση στο σώμα και το νου σας. Αν όμως η επι­τυχία σας στα μαθηματικά προκαλούσε μνησικακία σε ζηλόφθονους φίλους ή αδέρφια, και σας είχε αποξενώσει από αυτούς, θα έχετε επίσης και κάποια αρνητική συναισθηματική φόρτιση. Αυτή η αρ­νητική φόρτιση μπορεί να προσκολλάται σε κάθε μετέπειτα επιτυ­χία σας, οπότε θα αρχίσετε να συνδέετε την επιτυχία με τις τύψεις. Ας υποθέσουμε όμως ότι η εμπειρία αυτών των συναισθηματικών επιπλοκών, στην πραγματικότητα, σας προετοίμασε να αντιμετωπί­σετε κάποιες προκλήσεις αργότερα στη ζωή σας. Αντί να είστε θυ­μωμένοι με αυτούς τους ζηλόφθονους φίλους ή τα αδέρφια σας, μπορείτε να αισθανθείτε ευγνωμοσύνη για τη συνεισφορά τους στην εξάσκηση που σας βοήθησε στη ζωή σας. Διαβάζοντας την ίδια σας την ενέργεια και συνειδητοποιώντας μέσα από ποιο φακό βλέπετε τον κόσμο σας, μπορείτε να αλλάξετε νοοτροπία και ζωή.

Αν αντιληφθείτε τη συναισθηματική φόρτιση της βιογραφίας σας, θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε πώς λειτούργησαν τα διάφορα τμή­ματα της ιστορίας σας, αλληλεπιδρώντας, πώς επηρέασαν το παρελ­θόν και το παρόν σας και, συνακόλουθα, την κατάσταση της υγείας σας. Αυτό του τρόπο αντίληψης των πραγμάτων του ονομάζω συμ­βολική όραση. Αν δείτε τη ζωή σας εντοπίζοντας τα γενικά όρια και τα πιο έντονα μέρη της, θα μπορέσετε να αναδιαμορφώσετε τον τρό­πο που βλέπετε το μέλλον σας και να συμπληρώσετε με πιο συνει­δητό τρόπο τις λεπτές ερμηνευτικές γραμμές. Η συμβολική όραση σας επιτρέπει να πάρετε πίσω την ενέργεια ή το πνεύμα σας και να θεραπευτείτε συναισθηματικά, πνευματικά, μερικές φορές ακόμα και σωματικά. Η συμβολική όραση θα είναι μια σημαντική μέθοδος με την οποία θα δουλέψετε με την ενέργειά σας, για να εστιάσετε την προσοχή σας στο Ιερό σας Συμβόλαιο.

Όταν κάνω συμβολική διάγνωση σε κάποιον, Βλέπω την ενέργειά του, σε όλους τους επιμέρους ρόλους της, να ρέει έξω και γύρω του. Ταυτόχρονα όμως τον βλέπω σαν ενοποιημένο σύνολο όλων των επιμέρους τμημάτων του. Τον Βλέπω επίσης σαν μεμονωμένο κύτταρο που συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα ενέργειας. Στις δια­γνώσεις μου τα υποκείμενά μου γίνονται ανθρώπινα ολογραφήματα. Τα συνολικά ενεργειακά τους πρότυπα αντικατοπτρίζονται στα επιμέρους κύτταρά τους, ακριβώς όπως η ατομική μας ψυχή λειτουρ­γεί ενεργά μέσα σ’ ένα είδος παγκόσμιας ψυχής, που τη σχηματί­ζουν όλες οι μορφές ζωής πάνω στον πλανήτη. Τα λόγια μας, οι σκέψεις, οι πράξεις και τα οράματά μας επηρεάζουν την υγεία μας όπως επηρεάζουν και την υγεία όλων των γύρω μας. Επειδή είμα­στε όλοι ζωτικά μέρη ενός μεγαλύτερου συμπαντικού Πνεύματος, ο καθένας μας έχει τοποθετηθεί εδώ στη γη για να εκπληρώσει κά­ποιο Ιερό Συμβόλαιο, που ενισχύει την προσωπική του πνευματική ανάπτυξη ενώ συνεισφέρει στην εξέλιξη της συνολικής παγκόσμιας ψυχής.

Όμως ο προορισμός μας, ή το Συμβόλαιό μας, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ή να μετρηθεί με βάση την εξωτερική μας ζωή και μό­νο. Σκοπός της ζωής σας δεν είναι μόνο η καριέρα σας ή το χόμπι σας ή μια αισθηματική σας σχέση. Ένα Συμβόλαιο είναι η συνολική σας σχέση με την προσωπική σας δύναμη και την πνευματική σας δύναμη. Είναι ο τρόπος που δουλεύετε με την ενέργειά σας και σε ποιον τη δίνετε. Είναι επίσης ο βαθμός στον οποίο είστε διατεθειμέ­νοι να παραδοθείτε στη θεϊκή καθοδήγηση. Το Συμβόλαιό σας δεν είναι οι πρακτικές λεπτομέρειες της ζωής σας, μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λεπτομέρειες για να καταλάβετε ποιο εί­ναι το Συμβόλαιό σας. Η ζωή σας έχει πολλές πλευρές που λάμπουν και αντικατοπτρίζουν τη φυσική και την εσωτερική σας ενέργεια. Αν προσπαθήσετε να αντιληφτείτε το όλο μέσα σε αυτή την αντανάκλα­ση, θα μπορέσετε να διακρίνετε και να προσδιορίσετε τον προορισμό σας. Όπως ακριβώς κάθε μέρος ενός ολογραφήματος εμπεριέχει ολόκληρη την εικόνα, έτσι και η αποστολή σας αντικατοπτρίζεται — αν και ίσως από κάπως διαφορετική γωνία — μέσα σε καθεμιά απ’ αυτές τις επιμέρους ενεργειακές ακτίνες.

Παρ’ όλα αυτά χρειάζεται εξάσκηση για να μάθετε να βλέπετε τη ευρύτερη εικόνα μέσα σε αυτά τα τμήματα, για να μάθετε να τα προ­σθέτετε όλα μαζί ώστε να διακρίνετε το συνολικό άθροισμα της απο­στολής σας. Είναι σίγουρο ότι η ανακάλυψη του Συμβολαίου σας θα σας προκαλέσει εκπλήξεις. Θα αισθανθείτε σαν να τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια σας και θα συνειδητοποιήσετε πράγματα που θα σας συγκλονίσουν. Όμως, μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα μά­θετε πώς να βλέπετε συμβολικά, πώς να διαχειρίζεστε την προσω­πική σας δύναμη και πώς να εκπληρώσετε το Ιερό σας Συμβόλαιο.

Στα προηγούμενα βιβλία μου, Ανατομία τον Πνεύματος και Γιατί οι Άνθρωποι δεν Θεραπεύονται και πώς Μπορούν, εξήγησα μερι­κούς από τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί η ενέργεια, πώς οργανώνεται γύρω από τα εφτά συναισθηματικά μας κέντρα, τα τσάκρα, και πώς μπορείτε να μάθετε να διαβάζετε την ενέργειά σας και να ακονίσετε τη διαίσθησή σας ώστε να δείτε από πού προέρχονται οι πνευματικές και σωματικές διαταραχές ή οι αρρώστιες. Έδειξα πώς και γιατί μπορεί να μπλοκαριστεί ή να παραμορφωθεί η ενέργεια, και πώς αυτό το μπλοκάρισμα — που συχνά συνδέεται με εκκρεμότη­τες του παρελθόντος— μπορεί να καθαριστεί ώστε να θεραπευτείτε. Συνήθως η συναισθηματική ή πνευματική θεραπεία συνδέεται με το μάθημα του συναισθηματικού κέντρου ή των κέντρων που εμπλέ­κονται στη συγκεκριμένη αρρώστια, και επιτυγχάνεται όταν μάθουμε αυτό το μάθημα. Μερικές φορές το μάθημα είναι η ίδια η αρρώστια, και έτσι ο ασθενής, μαθαίνοντας να δουλεύει με αυτή τη μορφή ενέργειας, αποκτά ενοράσεις πάνω στις νοητικές και συναισθημα­τικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Μετά από πολλές χιλιάδες διαισθητικές διαγνώσεις, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια οργανωτική δύναμη ακόμα μεγαλύτε­ρη από την αλληλεπίδραση των τσάκρα, που διαμορφώνει την ενέρ­γεια μέσα στον καθένα μας — και με αυτό τον τρόπο διαμορφώνει επίσης τη ζωή μας. Άρχισα να εντοπίζω παγκόσμιες μορφές κοσμι­κής νοημοσύνης, που συμμετέχουν άμεσα στην καθημερινή οργά­νωση της ζωής μας. Πραγματικά, σε όλες τις διαγνώσεις που έκανα μετά το 1989, κάτι που δεν μπορώ παρά να ονομάσω “αρχετυπικό πρότυπο” αναδυόταν από τις λεπτομέρειες και τα αποσπάσματα κά­θε ζωής και έπαιρνε σχήμα σαφές, δίνοντας ξεκάθαρες ενοράσεις γύρω από τον ψυχισμό του συγκεκριμένου ατόμου και τους λόγους για τους οποίους η ζωή του ήταν έτσι όπως ήταν. Αυτά τα πρότυπα, που συχνά έχουν αρχαία προέλευση, κατοικούν στο νου και τη ζωή μας, και η ύπαρξή τους μας επηρεάζει βαθιά. Γενικά όμως δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτά τα πρότυπα νοημοσύνης είναι αρχέτυπα, δυναμικές ζώσες μορφές ενέργειας, που υπάρχουν στις σκέψεις και τα συναισθήματα πολλών ανθρώπων, ανεξάρτητα από κουλ­τούρες και χώρες.

Για παράδειγμα, σε μια διάγνωση που έκανα πριν από δέκα χρό­νια περίπου, ενώ αναζητούσα συναισθηματικά δεδομένα για μια γυ­ναίκα, τη Λόρα, αντιλήφθηκα ένα ενεργειακό “σήμα” που δεν του έδωσα σημασία, γιατί δεν μου φάνηκε σημαντικό εκείνη τη στιγμή: ήταν δυο μάτια που άστραφταν με υπερφίαλο υπερεπικριτικό ύφος. Περιέγραψα αυτή την εικόνα στη Λόρα κι εκείνη μου είπε ότι ο άντρας της την κοίταζε πάντα έτσι, επικριτικά, σαν αυτός να ήταν ο Κύριος κι αυτή η Υπηρέτρια. Πράγματι και η ίδια η Λόρα είχε πάντα ένα συγκεκριμένο “ύφος”: ίο ύφος του ανθρώπου που εκλιπαρεί σιωπηλά την επιδοκιμασία του άντρα της. Για τη Λόρα τα συγκατα­βατικά βλέμματα του άντρα της ήταν το ενεργειακό σύμβολο του οδυνηρού τους γάμου.

Αφού μιλήσαμε, η Λόρα πήγε σε αρκετές γυναικείες ομάδες υπο­στήριξης και, τελικά, κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να περιμένει να της δώσει άδεια ο άντρας της για να είναι εκείνη που ήταν ή που ήθελε να γίνει. Συνειδητοποίησε πως επέτρεπε στον άντρα της να την κά­νει να νιώθει ανεπαρκής και αδύναμη και ότι τα συγκαταβατικά του βλέμματα συμβόλιζαν την πεποίθησή του πως η Λόρα είναι κατώτε­ρό του. Ταυτόχρονα η Λόρα διαισθάνθηκε ότι ο άντρας της φοβό­ταν τόσο πολύ μήπως τον εγκαταλείψει ώστε προσπαθούσε να την κρατά αποδυναμωμένη — για να το πούμε μεταφορικά, “ξυπόλυτη και έγκυο”. Μετά από ένα διάστημα άρχισαν συμβουλευτική και μπόρεσαν να κάνουν μια σειρά από απαραίτητες αλλαγές, που κρά­τησαν το γάμο τους ζωντανό και ταυτόχρονα επέτρεψε και στους δυο να αναπτυχθούν μαζί.

Το γεγονός ότι η Λόρα είδε τον εαυτό της παγιδευμένο στο ενερ­γειακό πρότυπο του Υπηρέτη και του Κυρίου, της επέτρεψε να σπά­σει αυτό το πρότυπο και να γίνει κύριος του εαυτού της. Δουλεύοντας με αυτό το αρχέτυπο μπόρεσε επίσης να προσφέρει μια μεγαλύτε­ρη υπηρεσία: η Λόρα κατέληξε να ενσαρκώσει τα θετικά στοιχεία του Υπηρέτη, υπηρετώντας ένα ευρύτερο καλό, Βοηθώντας τον άντρα της να δει πέρα από τους φόβους του και αλλάζοντας το γάμο της προς το καλύτερο.

Η ικανότητα να διαβάζετε τα αρχετυπικά πρότυπα που επηρεά­ζουν την ενέργειά σας είναι το φυσικό συμπλήρωμα της δουλειάς με την ενέργεια των τσάκρα. Όπως οι ενέργειες των τσάκρα λειτουρ­γούν μαζί δίνοντας ένα χάρτη σωματικών και ενεργειακών πληρο­φοριών, έτσι και το συλλογικό σώμα των αρχετύπων σας θα σας δώσει μια εικόνα των δυνάμεων που κυβερνούν το πνεύμα και την ψυχή σας. Αυτή η αλληλεπίδραση των δυνάμεων εξηγεί πώς μπό­ρεσα να περάσω τόσο φυσικά από την αντίληψη της ενέργειας των τσάκρα στην αντίληψη της ενέργειας των αρχετύπων. Το ενεργειακό σώμα που μας περιβάλλει, το οποίο δημιουργείται από τα τσάκρα, περιέχει όλα τα δεδομένα της βιολογίας και της βιογραφίας μας, επομένως είναι λογικό αυτή η ενέργεια να εκδηλώνεται με αρχετυπικά πρότυπα που επηρεάζουν τη ζωή μας.

Έτσι, για να δουλέψετε με αυτές τις ευρύτερες ενέργειες, αυτά τα αρχετυπικά πρότυπα, πρέπει να τραβηχτείτε λίγο πίσω από τη ζωή σας, να υψωθείτε πάνω από τις λεπτομερειακές πινελιές που συν­θέτουν την ενεργειακή σας αυτοπροσωπογραφία, και να δείτε τη συνολική εικόνα. Για να αντιληφθείτε τα αρχέτυπά σας και να δου­λέψετε με αυτά, πρέπει να δείτε τη ζωή σας σε συμβολική μορφή, στο κέντρο μιας πανοραμικής εικόνας. Από αυτό το οπτικό σημείο θα μπορέσετε να αντιληφθείτε όλα τα μέρη της ζωής σας - έτσι δεν εστιάζεστε μόνο στα κύρια γεγονότα ή τα σημαντικά τραύματα.

Στη δεκαετία του 1990 άρχισα να δίνω σεμινάρια γι’ αυτές τις αρ- χετυπικές ενέργειες. Καθώς οι μαθητές μου μάθαιναν να εντοπίζουν τα αρχέτυπά τους και να μετά να συνδέουν τα χαρακτηριστικά κάθε αρχετύπου με σημαντικούς τρόπους συμπεριφοράς και με σχέσεις τους, συχνά έβρισκαν αμέσως σημαντικές ενδείξεις για τον προορι­σμό τους. Η ενέργεια του αρχετύπου και η εκδήλωσή της στο πνεύ­μα και στη ζωή μας είναι τόσο διάχυτη και βαθιά ώστε δεν υπάρχει μέρος της ζωής μας που να μη συνδέεται με ένα τουλάχιστον αρχετυπικό πρότυπο. Συνήθως υπάρχουν όχι λιγότερα από δώδεκα αρ­χέτυπα, που μας συντροφεύουν συνεχώς. Το κάθε αρχέτυπο έχει μια ιστορία να σας πει, το καθένα ενέχει τη δύναμη των παγκόσμιων μύ­θων και θρύλων, στους οποίους εμφανίζεται ανά το χρόνο, την ενέρ­γεια των πεποιθήσεων και των τρόπων συμπεριφοράς μέσα από τα οποία δημιουργήθηκε.

Τα αρχέτυπα είναι οι αρχιτέκτονες της ζωής μας, είναι οι ενερ­γειακοί σύντροφοι μέσα από τους οποίους μπορούμε να μάθουμε να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, όπως έκανε η Λόρα. Αυτά τα ψυ­χολογικά, συναισθηματικά πρότυπα -το πώς ζούμε και ποιον αγαπά­με- μπορούν να μας οδηγήσουν σε Βαθιά κατανόηση του σκοπού μας. Η ενέργειά τους μπορεί να μας συνδέσει με το ανώτερο Ιερό μας Συμβόλαιο - με τον ευρύτερο προορισμό μας πάνω στον πλανή­τη. Όπως είδα στη διάγνωση της Αόρας, δεν υπάρχουν ασήμαντες σχέσεις. Κάθε εμπειρία που Βιώνουμε εμπεριέχει σκοπό και νόημα. Κάθε γεγονός, κάθε πρόσωπο στη ζωή μας, ενσαρκώνει κάποιο ενερ­γειακό τμήμα του δικού μας πνεύματος και της δικής μας ψυχής. Το προσωπικό -πνευματικό μας έργο είναι να αναγνωρίσουμε και να ενοποιήσουμε όλα αυτά ία τμήματα μέσα στη συνείδησή μας ώστε το ευρύτερο πρότυπό του προορισμού μας να μπορέσει να λάμψει στις πλήρεις του διαστάσεις.

Αυτή η συνειδητοποίηση οδήγησε τελικά στη γέννηση αυτού του Βιβλίου. Τα Ιερά Συμβόλαια περιγράφουν μια διαδικασία που θα σας Βοηθήσει να ανακαλύψετε και να ενοποιήσετε τα τμήματα της ψυχής σας. Είναι ένας οδηγός εντατικής αυτοεξέτασης, με σκοπό να Βρείτε τους ατομικούς αρχετυπικούς σας συντρόφους και να δου­λέψετε μαζί τους για να υλοποιήσετε τον προορισμό σας και το Ιερό σας Συμβόλαιο.

Επιπλέον αυτό το Βιβλίο αποτελεί εισαγωγή σε μια μυστηριακή σχολή. Είναι μελέτη μιας διαφορετικής μορφής χώρου και χρόνου, όπου κατοικούμε μέσα από τις σχέσεις μας - οι σχέσεις μας, στην πραγματικότητα, είναι τα Συμβόλαιά μας με άλλους ανθρώπους. Η γλώσσα αυτής της μυστηριακής σχολής είναι η γλώσσα της πνευμα­τικής αλχημείας και με αυτή θα μάθουμε να μεταμορφώνουμε τις Βα­ριές υλικές σχέσεις και τα Βαριά συναισθήματα σε πνευματικό χρυσό. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει προσευχή και περισυλλογή και απαιτεί επίσης να εξετάσετε όλα τα τμήματα των Βιωμάτων και των σχέσεων της ζωής σας. Θα διερευνήσετε την ενεργειακή χημεία των αρχετύπων σας - πώς εκφράζονται και πώς επιβάλλονται στη ζωή σας και μέσα από τη ζωή σας. Ανακαλύπτοντας και δουλεύοντας με τους συγκεκριμένους αρχετυπικούς σας συντρόφους, τις διασυνδέ­σεις σας με τις κοσμικές δυνάμεις που κατευθύνουν τη ζωή σας, θα επηρεάσετε συνειδητά την πορεία σας.

Σε λίγο θα αρχίσετε ένα ταξίδι στην αρχετυπική διάσταση της ζωής, μια διάσταση της Συνειδητότητας που εμπεριέχει όλους μας συλλο­γικά αλλά, ταυτόχρονα, με κάποιο παράξενο τρόπο, και ατομικά, διότι, αν και ο τρόπος που εκφράζετε τα αρχέτυπά σας είναι μονα­δικά δικός σας, αυτές οι ενέργειες αντιστοιχούν στα αρχέτυπα άλλων ανθρώπων στη ζωή σας - υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Για παράδειγμα, όλοι έχουμε ένα αρχέτυπο Παιδιού, και έτσι το εσωτε­ρικό Παιδί μέσα σας συνδέεται με το εσωτερικό Παιδί μέσα σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Μαθαίνοντας να διαβάζετε τα δικά σας αρχέτυπα, θα μπορείτε να διαβάσετε και τα αρχέτυπα των άλλων.

Επίσης θα είστε σε θέση να καταλάβετε και να συνδεθείτε καλύτερα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τους συγγενείς, τους φίλους, τους συναδέλφους - ακόμα και ξένους.

Ο Καρλ Γιουνγκ πίστευε ότι τα αρχέτυπα ζουν μέσα σε ένα συλ­λογικό ασυνείδητο, διαμέσου του οποίου όλες οι ψυχές συνδέονται μεταξύ τους. Το συλλογικό ασυνείδητο εμπεριέχει την ενέργεια όλων όσων έχουν συμμετάσχει σε ένα αρχέτυπο ανά τους αιώνες - τις ιστορίες, τους μύθους, τους θρύλους και τα πρότυπα. Οι ιστορίες τους και το ιστορικό τους, που περιγράφεται εν συντομία στο Πα­ράρτημα στο τέλος του βιβλίου, θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε ποιες αρχετυπικές ενέργειες σας επηρεάζουν περισσότερο. Η γνώ­ση των αρχετύπων θα σας Βοηθήσει με ιη σειρά της να καταλάβετε γιατί ορισμένες σχέσεις ήταν απαραίτητες στη ζωή σας και γιατί ήσα­στε υποχρεωμένοι να αναλάβετε συγκεκριμένα καθήκοντα, που είτε σας εξέπληξαν και σας χαροποίησαν είτε σας φάνηκαν καταπιεστι­κά και καταστροφικά. Δουλεύοντας με τα αρχέτυπα θα μάθετε ξανά και ξανά ότι τα πάντα παίζουν το ρόλο τους, ανεξάρτητα από το πό­σο οδυνηρός ή χαρμόσυνος είναι.

Αφού διαπιστώσετε ποια είναι τα αρχέτυπά σας και δουλέψετε μα­ζί τους για λίγο, η συσσώρευση των ενοράσεων που θα σας δώσουν θα σας οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη αποκάλυψη: η αποστολή σας στη ζωή θα αναδυθεί μέσα από αυτά τα δεδομένα στην καθαρότερη μορ­φή της. «Γεννήθηκα για να υπηρετώ τους φτωχούς τους Θεού», είχε δηλώσει η Μητέρα Τερέζα. Πριν βρεθεί όμως στο στάδιο να μπορεί να το πει αυτό, αντιμετώπισε τεράστιες δυσκολίες και υπέμεινε σκλη­ρές κριτικές, που ήταν απαραίτητες για να εντείνει την αποφασιστικότητά της, τις κοινωνικές τις ικανότητες και επαφές, και την πνευματική της ανάπτυξη. Οι αντίπαλοί της στα νεανικά της χρόνια δοκίμασαν το κουράγιο της και φάνηκαν να καθυστερούν την πρόοδό της, στην πραγματικότητα όμως ιη Βοήθησαν περισσότερο από όλους, γιατί την έκαναν να εμβαθύνει στο σκοπό της. Για παράδειγμα, τα δυο πρώτα θρησκευτικά τάγματα στα οποία είχε μπει η Μητέρα Τερέζα δεν την ικανοποίησαν, γιατί δεν είχαν ιδρυθεί για να προσφέρουν το φιλανθρωπικό έργο που την παρακινούσε η δική της καθοδή­γηση να κάνει. Τελικά ίδρυσε μια νέα δική της κοινότητα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των φτωχών - και για να εκπληρώσει το Ιε­ρό της Συμβόλαιο.

Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι προϊόν της επιθυμίας μου να μοιρα­στώ μαζί σας τις ενοράσεις μου γύρω από τον ατομικό και συλλογι­κό σκοπό της ζωής μας, ενοράσεις που έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν σε δυο δεκαετίες δουλειάς, με τις ενέργειες του ανθρώπινου πνεύ­ματος. Δίνει μια νέα γλώσσα πνευματικής ερμηνείας, που θα σας Βοηθήσει να αποκτήσετε ευχέρεια στην κατανόηση του εαυτού σας και του σκοπού σας στη ζωή. Θα μάθετε πρώτα τα “ουσιαστικά” του πνεύματός σας - τους αρχετυπικούς πνευματικούς σας συντρόφους. Θα δείτε επίσης πώς λειτουργεί η ενέργειά τους στη ζωή σας -τα “ρή­ματα” της αρχετυπικής ενέργειας και των εκδηλώσεών της- και πώς οι πράξεις τους εκφράζουν την αποστολή σας με μικρές και μεγάλες “φράσεις”. Θα μάθετε τελικά να χτίζετε όλο και μεγαλύτερες “λε­κτικές” εικόνες της ζωής σας, μέχρι που απ’ όλα αυτά θα αναδυθεί μια πλήρης και βαθύτατη εικόνα του συνολικού δυναμικού σας, του προορισμού σας στη ζωή, και του ανώτερου Ιερού σας Συμβολαίου.

Τα Ιερά Συμβόλαια είναι βιβλίο αλληλεπίδρασης. Πρέπει να αντα- ποκριθείτε στις ιστορίες και τις διδασκαλίες, με τρόπο που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τη φύση και το σκοπό των Συμβολαίων σας και το ρόλο που παίζουν τα προσωπικά σας αρχέτυπα. Γι’ αυτό πάρτε ένα ημερολόγιο ή ένα σημειωματάριο, στο οποίο θα γράφετε τις παρατηρήσεις και τους συνειρμούς σας κατά τη διάρκεια της ανά­γνωσης των κεφαλαίων. Θα σας ζητήσω να θυμηθείτε τις διαισθητι­κές αντιδράσεις και τις άλλες φευγαλέες εντυπώσεις από κάποιες στιγμές της ζωής σας, τότε που συναντήσατε άτομα που ήσαστε προ­ορισμένοι να συναντήσετε και κάνατε πράγματα που ήσαστε προο­ρισμένοι να κάνετε. Αρχίζοντας από το Κεφάλαιο 5, θα πρέπει να καταγράφετε τις απαντήσεις σας σε μια σειρά από ερωτήματα, κα­θώς και τις ενοράσεις και τις εντυπώσεις που θα εμφανιστούν μέσα σας όταν θα αρχίσετε να εξερευνάτε τα αρχετυπικά σας πρότυπα. Αν είναι δυνατόν αφιερώστε ένα τετράδιο μόνο στις πληροφορίες και τις ενοράσεις που θα σας έρθουν καθώς θα δουλεύετε με αυτό το Βιβλίο, και χρησιμοποιήστε τες στη συνέχεια της δουλειάς σας με τα αρχέτυπά σας και το Ιερό σας Συμβόλαιο.

Αναπτύσσοντας τη συμβολική όραση και την αρχετυπική γλώσ­σα θα αντιληφτείτε τη ζωή σας ως ολότητα, με πνευματική διαύγεια που μπορεί να θεραπεύσει τα συναισθηματικά και πνευματικά σας τραύματα και να σας γεμίσει δέος η συνειδητοποίηση πως η ζωή σας έχει μεγάλη σημασία για όλους όσους συναντάτε. Τότε θα εί­στε πια σίγουροι ότι όλα όσα είναι προορισμένα να έρθουν στη ζωή σας θα φτάσουν στην ώρα τους, ότι θα βρεθείτε με τα κατάλληλα άτομα στην κατάλληλη στιγμή και ότι η ψυχή σας δέχεται μια αστα­μάτητη ροή θεϊκής καθοδήγησης. Δεν θα μπορούσαν να είναι αλ­λιώς τα πράγματα: τα Συμβόλαιά μας τα διαχειριζόμαστε εμείς αλλά την Ιερή πλευρά τους τη φροντίζει το Θείο.

  Ιερά Συμβόλαια της Caroline Myss.

 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

 

Θέλετε βοήθεια με τα ιερά συμβόλαια και τα αρχέτυπα?

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες