ΝΤΕΣΠΑΤΣΟ-despacho

2013-12-21 19:22
 

 

Despacho είναι η παραδοσιακή Τελετουργία Προσευχής των Σαμάνων Qero.

Τα Despacho είναι ζωντανές προσευχές που δημιουργούνται Τελετουργικά, φέρνοντας την πρόθεση και τον οραματισμό σε ευθυγράμμιση ώστε να ονειρευτούμε μια διαφορετική κατάσταση από το χώρο των πιθανοτήτων, το χώρο του Πεπρωμένου. Με το Despacho εργαζόμαστε στο επίπεδο της ψυχής – το επίπεδο του ιερού, του μυθικού και του ενεργειακού.

Το Despacho είναι μία απίστευτα ισχυρή προσευχή και κάθε Despacho είναι διαφορετικό διότι διαμορφώνεται τη δεδομένη στιγμή, πηγάζοντας από τον τόπο της καρδιάς / των καρδιών όλων αυτών που παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στην δημιουργία αυτού.

Σα Σαμάνος, μέρος της δύναμής μας είναι να δούμε αρχικά αυτό που είναι να δούμε και τότε, να μεταλλάξουμε αυτό που είδαμε σε κάτι καινούργιο, μια καινούργια ιστορία / ένα μύθο, μία νέα προοπτική / επίπεδο.

Και τότε, να δημιουργήσουμε, να οραματιστούμε / ονειρευτούμε την πραγμάτωση αυτής της νέας θέσης, της νέας πιθανότητας.

Πρόκειται για την δύναμη ν’ αλλάξουμε την ιστορία, να διαφοροποιήσουμε και να μεταλλάξουμε αυτό που βλέπουμε,  την παλαιά θέση ενός θέματος, την κατάσταση του τραυματισμένου,  στην κατάσταση του θεραπευμένου, τον τόπο όλων των πιθανοτήτων.

 

Υπάρχουν τρεις πρωταρχικοί τύποι Despacho που χρησιμοποιούνται:

v   το Ayni Despacho,

v   το Aya ή Ayahuascar Despacho, και

v   το Cutti Despacho.