Η διαδικασία της μεθόδου

Η μέθοδος GOLD, που εμείς χρησιμοποιούμε, είναι μια μορφή βραχείας θεραπείας, εύκολη στην εφαρ­μογή της και πολύ αποτελεσματική. Στηρίζεται στην ικανότητα του νου να προσλαμβάνει, να ερμηνεύει και να αποθηκεύει όσα ένας άνθρωπος είδε, άκουσε, ένιωσε και τα οποία έχουν διαμορφώσει το πυρηνικό πεποιθησιακό σύστημα του.


Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο θεραπευόμενος κατά τη διάρκεια της θεραπείας αποκαλύπτουν, χωρίς ο ίδιος συνειδητά να το γνωρίζει, το πρόβλημα -τη δυ­σκολία- που αντιμετωπίζει. Ο θεραπευτής του GOLD, αξιοποιώντας αυτές ακριβώς τις λέξεις, μέσα από μια προοδευτική χαλάρωση, ωθεί τον θεραπευόμενο να ανασύρει από τη μνήμη του την όποια «τραυματική» εμπειρία. Μέσω της διαδικασίας που παρουσιάζεται διεξοδικά στα επόμενα κεφάλαια, ο θεραπευόμενος έχει τη δυνατότητα να αναβιώσει την εμπειρία του, να χαρτογραφήσει τις περιοριστικές πεποιθήσεις που γεννήθηκαν από αυτή και να επαναδιαπραγματευτεί με ενήλικη ματιά την ανάμνηση του.

Η τεχνική της χαρτογράφησης των πεποιθήσεων, στα πλαίσια του GOLD, εξασφαλίζει εύκολη και απολαυ­στική πρόσβαση στα αρχεία του μυαλού. «Ενθαρρύνει» τον εγκέφαλο να ταξιδέψει σε μονοπάτια λιγότερο προσβάσιμα και να μάθει, όπως ένας καλός «ντέτεκτιβ», τι συμβαίνει στα κρυφά μέρη του εγκεφάλου του. Οι χάρτες του εγκεφάλου αποτελούν μια εξωτερική «φω­τογραφία» (απεικόνιση) των πολύπλοκων αλληλοσυνδεδεμένων σκέψεων-πεποιθήσεων. Είναι ιδιαίτερα ση­μαντικό να έχει κάποιος ένα εύχρηστο εργαλείο με το οποίο να μπορεί να αποτυπώνει εξωτερικά αυτό που υπάρχει εσωτερικά. Η δυνατότητα μας να δούμε πιο καθαρά όλες τις συνδέσεις των νευρωνικών δικτύων μάς επιτρέπει να εντοπίσουμε αρνητικές εγγραφές ώστε να αφαιρέσουμε τον περιττό πόνο που δημιουργούν οι πε­ριοριστικές πεποιθήσεις και να προσθέσουμε τη χαρά που δημιουργεί η επίγνωση. Μέσω αυτής της τεχνικής μπορούμε να αναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλο μας με νέα προγράμματα, με υγιείς πεποιθήσεις, θωρακίζο­ντας τον εαυτό μας απέναντι σε τυχόν «ιούς».