Ασθενής - Πελάτης

Ημερομηνία: 2018-10-19 | Από: Αικατερίνη

Παρακαλώ τον Ασθενή σας τον αντιμετωπίζετε σαν Πελάτη;
΄Ετσι κάνουν οι Σαμάνοι; Αυτό υποστηρίζουν; Ο Ασθενής πελάτης;
Μωρέ Μπράβο!!

Νέο σχόλιο