Θα μάθουμε πώς να δουλεύουμε  με το χρόνο απ’ την θέση και την αντίληψη του Σαμάνου,  με τα χρονικά νήματα που μας κρατούν σ’ αυτή τη ζωή, της οποίας την εμπειρία βιώνουμε, και με ποιο τρόπο να αναγνωρίζουμε και σχετιζόμαστε και να διαχειριζόμαστε τα γεγονότα της ζωής μας που βρίσκονται περασμένα σ’ αυτά τα νήματα όπως οι πέρλες σ’ ένα κολιέ.

Όταν δουλεύουμε μέσα στον Ιερό Χώρο, βγαίνουμε έξω από τον κανονικό χρόνο· μέσα στον Ιερό Χώρο συνδεόμαστε με το χώρο του απείρου – το χώρο εκείνο όπου τα πάντα που υπήρξαν, υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν, είναι προσβάσιμα σ’ εμάς – εκείνο τον τόπο των απείρων πιθανοτήτων. Όταν δουλεύουμε μέσα στον Ιερό Χώρο βρισκόμαστε μέσα στον Ιερό, Συγχρονικό και Κυκλικό χρόνο και μέσα από το χώρο αυτό μπορούμε να δουλέψουμε άμεσα  με τον Γραμμικό Χρόνο·  μπορούμε ν’ αποδεσμεύσουμε τον κύκλο, ούτως ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε γεγονότα – κλειδιά του παρελθόντος και του μέλλοντός μας μέσα από την τρέχουσα χρονική μας γραμμή, από αυτή τη θέση, του παρόντος.

Μ’ αυτό τον τρόπο δυνάμεθα να εντοπίσουμε εμπόδια και να τα αφαιρέσουμε ή να τα εξομαλύνουμε καθώς και να εμπλουτίσουμε τα μέσα που χρειαζόμαστε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στο παρελθόν, βοηθώντας έτσι τον εαυτό μας στο παρόν. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε επίσης να δουλέψουμε και στη μελλοντική μας γραμμή, είτε σ’ ένα γενικό επίπεδο, είτε δουλεύοντας πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα ή έχοντας μια συγκεκριμένη πρόθεση, όπως π.χ. μια εργασία ή έναν προσωπικό στόχο.