Πώς θα Δημιουργήσετε τον Αρχετυπικό σας Χάρτη

 

Αρχετυπικός Τροχός σας δείχνει τη σχέση της ψυχής σας με τη δύναμη. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε πώς να τοποθετείτε  το καθένα από τα δώδεκα αρχέτυπα σας στον οίκο που του αντιστοιχεί μέσα στον Τροχό. Κάθε αρχέτυπο αγγίζει τα άλλα μέσα από το κέντρο του Τροχού* έτσι, παρ' όλο που κάθε οίκος έχει "κυβερνήτη- " του ένα συγκεκριμένο αρχέτυπο, επηρεάζεται επίσης από τις ενέρ­γειες όλων των άλλων αρχετύπων στο χάρτη σας.

Για παράδειγμα, αν το αρχέτυπο του Παιδιού πέφτει στον ένατο οίκο (πνευματικότητα), δείχνει ότι η κατανόηση της φύσης του Παι­διού θα σας Βοηθήσει να εξερευνήσετε την πνευματικότητα σας.

Ο Αρχετυπικός Τροχός, ως διαισθητικό εργαλείο, σας επιτρέπει να προχωρήσετε πέρα από τις λογικές αντιλήψεις. Χρησιμεύει επί­σης σαν δημιουργικό μέσο με το οποίο αποκτάτε πρόσβαση σε ει­κόνες και εμπνεύσεις, στοιχεία που μπορείτε να αναμείξετε για να καταλήξετε σε εξαιρετικές ενοράσεις. Μέσα από αυτό το πνευματι­κό χωνευτήρι μπορεί να αναδυθεί μια εκλεπτυσμένη και πιο σταθε­ρή εικόνα του σκοπού της ζωής σας. Όταν δουλεύω με τον Τροχό συχνά φαντάζομαι το Βασιλιά Αρθούρο και τους δώδεκα Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης. Κάθε αρχέτυπο κυβερνά ένα τμήμα του βασιλείου υπό την καθοδήγηση του βασιλιά — της διαίσθησης σας. Ο Αρθούρος συνομιλεί με το καθένα αρχέτυπο, μαθαίνοντας τις σημαντικές λεπτομέρειες για την περιοχή κάθε ιππότη, ποια ωραία στοιχεία υπάρχουν σε αυτό το μέρος της χώρας, καθώς και τα πιθα­νά προβλήματα ή προκλήσεις. Για να διατηρήσει το βασίλειο του — να δημιουργήσει ένα Κάμελοτ— πρέπει να ενοποιήσει τη δύνα­μη και των δώδεκα ιπποτών, σχηματίζοντας έναν ενιαίο αρμονικό κύκλο. Η απώλεια, ο διαχωρισμός και η εξέγερση σε οποιαδήποτε από τις δώδεκα περιοχές θα απειλούσε την ασφάλεια ολόκληρου του βασιλείου.

Καθώς θα διαβάζετε το δικό σας Τροχό, μπορεί να δείτε πώς συν­δέεται ο καθένας από τους ιππότες σας με τους άλλους. Αναμνήσεις από ένα κομμάτι της ζωής σας μπορεί να συνδεθούν με μια συζήτη­ση που κάνατε σήμερα για ένα βιβλίο που διαβάσατε πριν από δυο χρόνια, και με ένα δημιουργικό εγχείρημα που σας ενέπνευσε ένας συνάδελφος με ένα αυθόρμητο σχόλιο που έκανε σήμερα το πρωί.

Ισως να μην μπορείτε πάντα να δείτε πώς συνδέονται οι άνθρωποι  και τα γεγονότα της ζωής σας μεταξύ τους και με σας, αλλά ο Τροχός σας σας δίνει ένα χάρτη στον οποίο μπορείτε να καταγρά­ψετε τα σημεία αλληλεπίδρασης ανάμεσα τους. Αυτό θα σας βοηθή­σει να "ενώσετε τις κουκκίδες" και να σχηματίσετε μια πιο καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει.

 

"Ρίχνοντας" τον Τροχό οας

Ο Τροχός που θα "ρίξετε" πρώτα θα χρησιμεύσει ως βασικός χάρ­της της ζωής σας και, επομένως, πρέπει να τον ρίξετε μόνο μια φο­ρά. Στο Κεφάλαιο 10 θα μάθετε να χρησιμοποιείτε την ίδια τεχνική για να αναζητήσετε καθοδήγηση για συγκεκριμένες ερωτήσεις και θέματα που αντιμετωπίζετε. Όμως αυτός ο πρώτος Αρχετυπικός Τροχός μοιάζει με το γενέθλιο ωροσκόπιο σας στην αστρολογία. Όπως μπορείτε να έχετε μόνο μία στιγμή γέννησης, έτσι πρέπει να κάνετε μόνο έναν πρώτο Αρχετυπικό Τροχό. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας σας, το οποίο μερικές φορές ονομάζω επίσης Συμβολικό Τροχό ή Χάρτη Προέλευσης. Καθώς επανέρχεστε κάθε τόσο στον Τροχό σας, για να ερμηνεύσετε κάποιους πρόσθετους τομείς της ζωής σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ίδιο Τροχό. Δεν πρέπει να ανακατεύετε πάλι και να ρίχνετε νέο Τροχό κάθε φορά που θέλετε να κατανοήσετε το "σύνολο" του Συμβολαίου σας. Αυτός ο πρώτος Τροχός είναι ο μοναδικός που σας δίνει μια επισκόπηση όλων των αλληλένδετων κύκλων και των αρχετυπικών προτύπων του Ιερού σας Συμβολαίου.

Η μέθοδος με την οποία θα ρίξετε τον Αρχετυπικό Τροχό είναι μάλλον απλή. Καθαρίστε το νου σας από προσδοκίες και επιθυμίες, και εστιάστε την προσοχή σας στην πρόθεση σας να είστε ανοιχτοί στην όποια καθοδήγηση θα λάβετε. Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες για να καθαρίσετε το νου σας. Τα αρχέτυπα σας θα οδηγηθούν στους οίκους που πρέπει από την ενέργεια της συγχρονικότητας, της σύμπτωσης, της πνευματικής τάξης, του θεϊκού παραδόξου και του πεπρωμένου. Αυτός ο ψυχικός ηλεκτρισμός δημιουργεί ένα είδος μαγνητικής οργανωτικής διερ­γασίας, όπως συμβαίνει με τους ρούνους, το Ταρό, το / Τσινγκ, την αστρολογία και άλλες μεθόδους που επικοινωνούν με τη διαίσθηση και το ασυνείδητο. Ο Τροχός σας, όπως και αυτές οι μέθοδοι, είναι ένα μέσο για να πετύχετε ένα στόχο, ένα σύστημα οργάνωσης που δίνει μια φόρμα μέσα από την οποία μπορούν να σας αποκαλυ­φθούν τα πρότυπα του ψυχισμού και της ψυχής σας.

Όταν θελήσετε να ρίξετε το Χάρτη Προέλευσης, είναι φυσικό να αναρωτηθείτε, «Σε ποιον ακριβώς απευθύνομαι;» Θα έρθει μια στιγ­μή όταν θα αναρωτηθείτε αν αυτός που λαμβάνει τις προθέσεις και τις ερωτήσεις σας είναι ο Θεός ή απλώς το υποσυνείδητο σας. Θα είναι παρακινδυνευμένο να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι απευθύ­νεστε στον Θεό, το Θείο, ή όποιο άλλο όνομα δίνεστε στην καθοδη­γητική δύναμη του σύμπαντος, όπως όταν κάνουμε μια προσευχή και περιμένουμε απάντηση. Μερικοί μπορεί να προτιμούν να πουν ότι όλες οι απαντήσεις έρχονται από μέσα μας έτσι κι αλλιώς. Αν νιώθετε πιο άνετα να φανταστείτε τη διαδικασία με αυτό τον τρόπο, χρησιμοποιήστε τον. Προσωπικά συμβαίνει να πιστεύω ότι το Θείο κατοικεί μέσα μας και γύρω μας, ανεξάρτητα από το αν εμείς θα το ονομάσουμε Θεό, Άτμαν, Φύση του Βούδα, Ανώτερο Εαυτό, ή απλώς "μικρή σιγανή φωνή". Το μόνο που έχει σημασία είναι πως, όταν ζητάμε καθοδήγηση, παίρνουμε απάντηση.

Αφού καθαρίσετε το νου σας και πριν ρίξετε τον Τροχό, χρησι­μοποιήστε τον παρακάτω διαλογισμό για να επικεντρωθείτε:

 

Κλείστε τα μάτια και εισπνεύστε βαθιά από το υπογάστριο, αφήνοντας το στομάχι να διευρύνεται καθώς εισπνέετε και να συστέλλεται καθώς εκπνέετε. Δείτε τον εαυτό σας σαν μια μεμβράνη που διαστέλλεται και συστέλλεται. Συνεχίστε τις αρ­γές, βαθιές αναπνοές, επαναλαμβάνοντας: «Δεν έχω επιθυμίες. Δεν έχω σκέψεις. Είμαι άδειος από κάθε διαταραχή. Είμαι άδειος από όλες τις ανάγκες μου. Είμαι ανοιχτός για να λάβω».

 

Μπείτε σε δεκτική κατάσταση. Όταν ζητάτε εσωτερική καθοδήγηση, ζητάτε ενοράσεις που μπορεί να αλλάξουν την τωρινή πορεία της ζωής σας. Αν και το αίτημα γίνεται από το συνειδητό νου σας, το ασυ­νείδητο σας μπορεί να μπλοκάρει τις απαντήσεις αν δεν είναι αυτές που θέλετε να ακούσετε. Έχω μάθει εδώ και καιρό ότι πολλοί έρχο­νται στα εργαστήρια για την ανάπτυξη της διαίσθησης περισσότερο για να μάθουν πώς να μπλοκάρουν την καθοδήγηση τους παρά για να έρθουν σε επαφή μαζί της. Η διαισθητική δεκτικότητα τους είναι τόσο ισχυρή ώστε υποφέρουν τρομερά από το στρες της "καταπίεσης της διαίσθησης". Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα άτομα ελ­πίζουν να έρθουν σε επαφή με τη διαισθητική τους ικανότητα, για να

Βλέπουν τι θα τους φέρει το μέλλον, ώστε να αποφεύγουν το ρίσκο, την αβεβαιότητα και τις δυσάρεστες καταστάσεις. Θέλουν τη διαίσθη­ση για να τους λέει τι θα συμβεί αύριο ώστε να εξαλείψουν τον πα­ράγοντα του ρίσκου από τις αποφάσεις τους. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ — δεν είναι αυτή η φύση της διαίσθησης.

Η λήψη διαισθητικών πληροφοριών ή καθοδήγησης είναι αβία­στη. Το δύσκολο είναι να απαλλαχτείτε από το φόβο σας για το τι σας λέει η διαίσθηση σας. Αν ανακαλύψετε ότι δεν μπορείτε να ανοι­χτείτε αληθινά στην καθοδήγηση από τη συγκεκριμένη μέθοδο, αυ­τό το γεγονός και μόνο λέει πολλά για την ένταση των φόβων σας, τους οποίους όμως μπορείτε να εντοπίσετε δουλεύοντας με τα αρ­χετυπικό σας πρότυπα. Αν κρατάτε ανοιχτό νου, τα αρχέτυπα σας θα μπορέσουν να λάβουν τις πιο φυσικές τους θέσεις στο χάρτη σας. Αυτή τη στιγμή μπαίνετε σε μια εμπειρία για να μάθετε περισσότερα για τη ζωή σας. Φερθείτε με σεβασμό στον εαυτό σας και στη φωνή της ψυχής σας, γιατί είναι μια ζώσα δύναμη που λαχταρά να βρει κανάλια μέσα από τα οποία να επικοινωνήσει.

 

Οι Οδηγίες

Συστήνω να κάνετε αυτή τη δουλειά μόνοι σας ή μόνο με άτομα που εμπιστεύεστε. Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα όπου δεν θα υπάρχει τίποτα που να σας αποσπά την προσοχή και επιλέξτε μια ώρα όπου δεν θα σας ενοχλήσουν, ώστε να μπορέσετε να παραμείνετε εστια­σμένοι. Συγκεντρωθείτε στο ρίξιμο αυτού του Τροχού, γιατί θα απο­τελέσει τη βάση για μελλοντικές συνεδρίες. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να ρίξετε αυτό τον Τροχό μόνο μία φορά. Μην τον ρίξετε βλέποντας τηλεόραση ή κάποια ταινία. Εσείς είστε η μοναδική ταινία που πρέ­πει να παρακολουθείτε καθώς θα δουλεύετε με αυτό το εργαλείο.

Υπάρχουν τέσσερα βήματα στο ρίξιμο του Αρχετυπικού Τροχού. Το βιβλίο περιέχει ένα κενό διάγραμμα του Τροχού για να το συ­μπληρώσετε, θα μπορούσατε όμως να το αντιγράψετε στο ημερο­λόγιο σας ώστε να χρησιμοποιήσετε τον κενό τροχό για άλλες συνεδρίες αργότερα.

Βημα1: Απλή Προετοιμασία

Θα χρειαστείτε είκοσι τέσσερα κομμάτια χαρτί με μέγεθος παλάμης, γύρω στα εφτά επί πέντε εκατοστά. Πάρτε τα δώδεκα από αυτά τα χαρτιά και γράψτε στο καθένα το όνομα ενός από τα δώδεκα αρχέτυπα Αν θέλετε να θυμηθείτε ποια επιλέξατε, κοιτάξτε στο ημερολόγιο. Στα άλλα δώδεκα χαρτιά γράψτε έναν αριθμό από το ένα μέχρι το       δώδεκα. Κρατήστε τα χαρτιά με τα αρχέτυπα και τους αριθμούς  σε δυο διαφορετικές στοίβες, με τη γραμμένη πλευρά προς τα κάτω

 

βήμα 2: Διαισθητική Εστίαση

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω διαλογισμό για να αρχίσετε το επόμενο Βήμα:

επικεντρώστε τον εαυτό σας όπως θα κάνατε για ένα θεραπευτικό οραματισμό ή για πνευματική καθοδήγηση. Εισπνεύστ ε και εκπνεύστε βαθιά τρεις φορές και αδειάστε το νου σας. Κατευθύνετε όλη σας την προσοχή στο σώμα σας. Εστιάστε στο πρώτο τσάκρα. Δείτε ότι κλείνετε τα "παραπετάσματα" αυτού του τσάκρα ώστε η ενέργεια του να παραμένει ολοκληρωτικά μέσα στο σώμα σας. Νιώστε τη σιωπή που δημιουργείται και την ανακούφιση που αισθάνεστε καθώς κλείνετε την επα­φή με τα θέματα του πρώτου τσάκρα, όπως τα οικογενειακά. Επαναφέρτε όλες τις ενεργειακές σας συνδέσεις στο ριζικό σας τσάκρα και κρατήστε τες εκεί. Δεν έχετε πια επαφή με εξω­τερικά ζητήματα, έτσι, για μια στιγμή, αναπαυθείτε μέσα στην γαλήνη που νιώθετε καθώς ολόκληρος ο εαυτός σας εμπεριέ­χεται σε ένα μόνο μέρος.

Τώρα κλείστε τα παραπετάσματα σε όλα τα τσάκρα ένα ένα. Προχωρήστε στο δεύτερο τσάκρα, στην περιοχή των γεννητι­κών οργάνων, και αφήστε να φύγουν οι σκέψεις και τα συ­ναισθήματα που αφορούν το χρήμα, το σεξ και τη δύναμη. Σταθεροποιήστε την ενέργεια σας στο δεύτερο τσάκρα και απολαύστε απλώς την ευχάριστη αίσθηση ότι δεν έχετε προ­γραμματισμένους στόχους που πρέπει να πετύχετε. Κατόπιν κλείστε τα παραπετάσματα του τρίτου τσάκρα, που αντιστοιχεί στο ηλιακό πλέγμα. Αφήστε να φύγουν όλες οι σκέψεις και τα συναισθήματα που αφορούν στην αυτοεκτίμησή σας, το πώς σας βλέπουν οι άλλοι και πώς βλέπετε εσείς τον εαυτό σας. Μπαίνετε σε μια κατάσταση στην οποία μπορείτε να δεί­τε τον εαυτό σας χωρίς προκαταλήψεις. Σκεφτείτε το κοάν (γρίφο) του Ζεν: "Ποιο ήταν το αρχικό μου πρόσωπο πριν γεννηθώ;"

Τώρα στρέψτε την προσοχή σας στο τέταρτο τσάκρα, της καρδιάς, το κέντρο των συναισθημάτων σας. Αφήστε να φύ­γουν τα συναισθήματα που μπορεί να εμποδίσουν ή να θο­λώσουν το ρίξιμο του χάρτη. Τραβήξτε την ενέργεια σας στο κέντρο της καρδιάς και κρατήστε την εκεί, ελεύθερη από συ­ναισθηματικές φορτίσεις. Μετά εσηάστε την προσοχή σας στο τσάκρα του λαιμού, το κέντρο της θέλησης και της επιλογής. Μπορείτε να αφήσετε να φύγουν όλες οι ανησυχίες για τη δυ­σκολία των συνειδητών επιλογών, ασφαλείς με τη γνώση ότι η διαίσθηση σας, το Θείο μέσα σας, θα επιλέξει τα αρχέτυπα που πρέπει. Απολαύστε την αίσθηση της ασφάλειας και τις στε­νής σύνδεσης με τον εσωτερικό σας εαυτό.

Ανεβάστε την προσοχή σας στο έκτο τσάκρα, εστιάστε την προσοχή σας στην επίφυση, που βρίσκεται στο άκρο μιας φα­νταστικής γραμμής η οποία ξεκινά ανάμεσα στα μάτια σας και φτάνει στο κέντρο του κρανίου. Αφήστε τις συνειδητές σας σκέψεις να περνούν από το νου σας χωρίς να προσκολλάστε σε αυτές και χωρίς να τις αναγκάζετε να φύγουν. Αυτή είναι η κατάσταση που ονομάζεται "κατοπτρικός νους", στην οποία παρατηρείτε τις ιδέες να περνούν σαν σύννεφα πάνω από έναν καθρέφτη. Τέλος, φέρτε την προσοχή σας στο έβδομο τσάκρα και φανταστείτε ότι τα παραπετάσματα βρίσκονται στην κορυφή του κεφαλιού και ότι τα ανοίγετε όσο πιο πολύ μπο­ρείτε. Το έβδομο τσάκρα είναι τώρα το μόνο άνοιγμα στο σώ­μα σας και σας δίνει πλήρη σύνδεση με την ενέργεια αυτής της πνευματικής πύλης. Σε αυτή τη νοητική και πνευματική κατάσταση, ανακατέψτε τα χαρ­τιά με τους αριθμούς και βάλτε τα πάλι στο τραπέζι με τη γραμμένη πλευρά προς τα κάτω. Μετά ανακατέψτε τα χαρτιά με τα αρχέτυπα, κάνοντας την ερώτηση, «Σε ποιους οίκους με εξυπηρετούν καλύτε­ρα αυτά τα αρχέτυπα;» Η πρόθεση σας προσελκύει ενέργεια και

δημιουργεί ένα μαγνητικό κύκλωμα που θα κατευθύνει τα αρχέτυπα στους σωστούς οίκους καθώς θα δουλεύετε μαζί τους στο Βήμα 3 ώστε να αντικατοπτρίζουν το σύνολο του Συμβολαίου σας.

 

βημα 3: Διαισθητική Επιλογή

φανταστείτε τον εαυτό σας σαν έναν "κενό αυλό" που μεταδίδει ενεργεία. Κρατώντας τις κάρτες ανάποδα (με τη γραμμένη πλευρά προς τα κάτω και ανακατεμένες από πριν ), διαλέξτε μια κάρτα με αριθμό και ένα αρχέτυπο. Οι αριθμοί αντιστοιχούν στον οίκο στον οποίο πρέπει να τοποθετήσετε

το αρχέτυπο. Γράψτε το όνομα του αρχετύπου στον αριθμημέ­νη οίκο πάνω στον Τροχό σας. Για παράδειγμα, αν βγουν η κάρτα με  τον αριθμό τέσσερα και η κάρτα του Παιδιού, το αρχέτυπο του παιδιού πρέπει να πάει στον τέταρτο οίκο του Τροχού σας. Συνεχίστε. αυτή την άσκηση μέχρι να γεμίσετε και τους δώδεκα οίκους.

 

βημα 4: Η Συνεργασία των Αρχετύπων με τους Οίκους τους

Λφού αντιστοιχίσετε τα αρχέτυπα με τους οίκους τους, θα έχετε δη­μιουργήσει ένα μοναδικό ενεργειακό πεδίο. Καθώς κοιτάζετε τον τελειωμένο Τροχό και τη διάταξη των δώδεκα αρχετυπικών σας συ­ντρόφων, φανταστείτε τον εαυτό σας στο κέντρο αυτού του Τροχού να περιβάλλεται από αυτές τις ενεργειακές μορφές. Φανταστείτε ότι βλέπετε το συμβολικό ολογράφημα του ασυνειδήτου σας.

Σε αυτό το βήμα θα "ζωογονήσετε" τις ενεργειακές γραμμές που υπάρχουν ανάμεσα στα αρχέτυπα, τους οίκους, τα γεγονότα, τις σχέ­σεις, τις νοοτροπίες, τις αναμνήσεις, τους φόβους, τους θριάμβους, ιην αγάπη, τις πράξεις θείας χάρης —όλες τις λεπτομέρειες μέσα στην τροχιά της ζωής σας. Θα το κάνετε αυτό απαντώντας σε μερι­κές ερωτήσεις που υπάρχουν στο επόμενο τμήμα. Αυτή η διαδικασία της ζωογόνησης είναι σαν να βάζετε την ηλεκτρική εγκατάσταση σε ένα σπίτι, τις πρίζες και τους διακόπτες. Αφού τοποθετήσετε αρκετά ψυχικά καλώδια, "τα φώτα ανάβουν", και θα αρχίσετε να βλέπετε καθαρά όλα τα μέρη της ζωής σας, μερικά από τα οποία τα έχετε ξε­χάσει και μερικά που ήταν σκοτεινά ή μυστηριώδη.

Για να αρχίσετε να εξερευνάτε το νόημα κάθε συνδυασμού άρχετύπου-οίκου, καταγράψτε τους άμεσους συνειρμούς και τις σκέψεις που σας έρχονται. Για μερικούς από τους συνδυασμούς μπορεί να αισθάνεστε κάποια αντίσταση, αλλά θα σας παρακαλέσω να μην καταπιέζετε τις σκέψεις που σας έρχονται. Μαθαίνετε μια νέα γλώσ­σα και μια πολυδιάστατη μέθοδο αντίληψης της ζωής σας και στην αρχή μπορεί να δυσκολευτείτε. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι ο Σαμποτέρ σας βγήκε στον έβδομο οίκο. Μπορεί να γράψετε: "Το αρ­χέτυπο του Σαμποτέρ είναι στον οίκο του γάμου και των σχέσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι φόβοι που με κάνουν να σαμποτάρω τον εαυτό μου έχουν περισσότερο να κάνουν με τις σχέσεις μου παρά με την επαγγελματική μου ζωή. Δεν έχω την τάση να σαμποτάρω τον εαυτό μου στις επιχειρηματικές μου σχέσεις, επειδή έχω έντονη αίσθηση αυτοεκτίμησης σε αυτό τον τομέα. Όμως ο φόβος της απόρριψης με κάνει να αντιδρώ άσχημα στη δέσμευση στον τομέα των σχέσεων».

Καθώς εξασκείστε στη συμβολική όραση, θα σας γίνει δεύτερη φύση. Πώς θα μπορούσατε να ερμηνεύσετε το αρχέτυπο του Θύμα­τος στον ίδιο οίκο των σχέσεων; Όταν έχετε να κάνετε με το Θύμα, πρέπει να σκεφτείτε με ποιο τρόπο αποκαλύπτεται η ενέργεια του στα εμπόδια, τις πιθανές ευκαιρίες και τα προσωπικά χαρακτηριστι­κά που εμφανίζονται σε όλες τις σχέσεις σας: με την οικογένεια, το σύζυγο ή τη σύζυγο σας, το συνεταίρο σας στη δουλειά, τα παιδιά και τους φίλους σας. Πώς μπορείτε να μετασχηματίσετε το Θύμα μέ­σα σας ώστε να έχετε πιο υγιείς σχέσεις;

Η έννοια της "σχέσης" αναφέρεται επίσης στο πώς σχετίζεστε με τον ίδιο σας τον εαυτό, τη φύση και όλα τα ζωντανά όντα, συμπερι­λαμβανομένων των ζώων. Αρχίστε με τις παλιότερες αναμνήσεις σας και αναζητήστε πρότυπα που λειτουργούν σε όλη σας τη ζωή. Μην εξετάσετε μόνο τις τωρινές σας σχέσεις. Καθώς ακολουθείτε τα ίχνη του Θύματος — ή οποιουδήποτε άλλου αρχετύπου του έβδομου οί­κου — σε όλες τις σχέσεις σας, πρέπει να αναζητάτε όχι μόνο τις δύ­σκολες αλλά και τις θετικές επιδράσεις του.

Μη διστάσετε να διευρύνετε τους ορισμούς και τους συνειρμούς σας με τα αρχέτυπα, ιδιαίτερα όταν έχουν ονόματα που παραπέμπουν σε προκλήσεις όπως Θύμα, Πόρνη, Σαμποτέρ, Υπηρέτης ή Εθισμέ­νος. Αλλιώς, μπορεί να παραβλέψετε τις θετικές συμβολικές συνει­σφορές αυτών των αρχετύπων και της ικανότητας τους να βοηθήσουν στην προσωπική θεραπεία και το μετασχηματισμό σας. Μην ξεχνά­τε ότι η ενέργεια των αρχετύπων είναι ουδέτερη, και ότι μπορείτε να μετατρέψετε κάθε αρνητική τους έκφραση σε θετική.

Σε γενικές γραμμές τα αρχέτυπα είναι ορατά σε όλα τα στάδια της ζωής μας. Η Τζόαν, για παράδειγμα, έβλεπε πως τη ζωογονούσε το Θύμα όχι απλώς εκείνη τη σπγμή αλλά από τα παιδικά της χρόνια. Ακόμα και αν βλέπετε μια άμεση σχέση ανάμεσα σε ένα αρχέτυπο και τον οίκο του, αφιερώστε τον απαραίτητο χρόνο για να εξετάσετε την ιστορία σας για παλιές εμπειρίες που αντικατοπτρίζουν αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα, ο Ρούμπεν έχει το αρχέτυπο του Σαμαρεί-m σιο δέκατο οίκο του, το οποίο κυβερνά το ύψιστο δυναμικό μας. -Μου αρέσει να κάνω ό,τι μπορώ για τους άλλους», λέει. «Ξέρω όμως ιπίσης πώς είναι να χρειάζεσαι βοήθεια, να ελπίζεις ότι υπάρχει κα­ι ιοιος Καλός Σαμαρείτης που θα τον βρεις στο δρόμο σου. Το χρειά-οιηκα αυτό στα εφηβικά μου χρόνια. Περνούσαμε δύσκολες στιγμές οιο σπίτι και, πίστεψε με, είναι πολύ δύσκολο να χρειάζεσαι ελεημο­σύνη, και ακόμα πιο δύσκολο να τη δεχτείς. Οι Καλοί Σαμαρείτες ftcv θέλουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Οι γνήσιοι δίνουν και δεν νιώθεις ιιοτέ ταπεινωμένος επειδή χρειάζεσαι τη βοήθεια τους».

Τα αρχέτυπα σας είναι ένας καθρέφτης του Εαυτού σας. Όσο πε­ρισσότερα μαθαίνετε για τη φύση ενός αρχετύπου, τόσο πιο πολλά Πα μάθετε για τον εαυτό σας. Για παράδειγμα, αν ο Ρούμπεν διάβα-r mv ιστορία του Καλού Σαμαρείτη από το Ευαγγέλιο, που είναι ένα < ιι ιό τα πρωτότυπα αυτού του αρχετύπου στο δυτικό κόσμο, θα ανα­κάλυπτε πρόσθετα στοιχεία στις συνδιαλλαγές τους με τους άλλους. ()ι Σαμαρείτες ήταν ορκισμένοι εχθροί των Εβραίων και έτσι, όταν ο Καλός Σαμαρείτης βοήθησε έναν Εβραίο που τον λήστεψαν, τον έδει-ι >αν και τον εγκατέλειψαν στο δρόμο, δεν έκανε απλώς μια πράξη τΛεημοσύνης. Για να κάνει αυτή την πράξη έπρεπε πρώτα να ξεπε­ί >άσει τις προκαταλήψεις της φυλής του, που υπαγόρευαν για ποιους 11 ρέπει να νιώθεις συμπόνια και για ποιους όχι. Είναι σχετικά εύκο­λο να βοηθάς ανθρώπους της ομάδας σου, αλλά ο Καλός Σαμαρεί-ιης είναι μια ενσάρκωση της εντολής "αγάπα τον εχθρό σου".

 

Εξετάζοντας την Πνευματική σας Περιουσία με το Στυλό στο Χέρι

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν σκοπό να ενεργοποιήσουν αναμνήσεις από κύριες εμπειρίες της ζωής σας. Είναι έτσι διαμορ­φωμένες ώστε να σας κάνουν να ερμηνεύσετε αυτές τις εμπειρίες με συμβολικούς τρόπους, όπως, για παράδειγμα, πώς σας οδήγη­σαν σε πρότυπα που καλύπτουν ολόκληρη τη ζωή σας. Όπως για όλες τις ασκήσεις αυτού του βιβλίου, όσο περισσότερες λεπτομέ­ρειες μπορείτε να δώσετε τόσο το καλύτερο. Στηριχτείτε στις επιτυ­χίες και τις αποτυχίες σας, στις προκλήσεις που αντιμετωπίσατε και σε αυτές που αποφύγατε, Βάζοντας το στα πόδια. Αφήστε τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις σας να αναδυθούν από μέσα. Καθώς θα γράφετε τις απαντήσεις στο ημερολόγιο σας, θα πρέπει να κατα γράφετε επίσης όποιες εικόνες, όνειρα ή συνειρμούς σάς έρχονται στο νου, ακόμα και αν σας φαίνεται ότι δεν έχουν νόημα. Οι ερωτή σεις απευθύνονται τόσο στο συνειδητό όσο και στο ασυνείδητο. Το συνειδητό συχνά παράγει άμεσες απαντήσεις με μια λέξη ή με σύ­ντομες φράσεις, ενώ το ασυνείδητο θα σας δώσει εντυπώσεις και εικόνες. Αν κάποιες ερωτήσεις σάς φανούν ακατανόητες την πρώ­τη φορά, επανεξετάστε τες αργότερα. Συχνά, όταν σταματάτε για να σκεφτείτε μια ερώτηση και να βρείτε μια απάντηση, μπορεί να εμ­φανιστεί αυθόρμητα είτε η απάντηση είτε μια εικόνα. Σημειώστε τις απαντήσεις, ανεξάρτητα από το πότε και πώς εμφανίζονται στο νου σας. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις για κάθε αρχέτυπο και οίκο.

• Ποιοι είναι οι άμεσοι συνειρμοί μου από αυτό το αρχέτυπο και το νόημα του οίκου όπου βρίσκεται;

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, όταν εστιάζετε την προσοχή σας σε ένα αρχέτυπο και το νόημα του οίκου, θα σας έρθει μια γρήγορη ροή από διαισθητικές αντιλήψεις πριν ακόμα πάρει τον έλεγχο το συνειδητό για να καταγράψει τις αναμνήσεις σας. Η διαίσθηση σας σας δίνει δεδομένα που είναι άχρονα και υπερβαίνουν τα όρια της πρακτικής σκέψης.

• Ποιες συγκεκριμένες εμπειρίες μου έρχονται στο νου κα­θώς σκέφτομαι την αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό το αρχέτυ­πο και τον οίκο του

• Ποιους συνειρμούς έχω με αυτό το αρχέτυπο και τον οίκο σε ό,π αφορά στις σχέσεις;

• Τι είδους δύναμη συνδέω με αυτό το αρχέτυπο;

Περιγράψτε συγκεκριμένα τις μορφές δύναμης που συνδέετε με κάθε αρχέτυπο και καταγράψτε τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές συνδέσεις.

• Όταν συνδυάζω το αρχέτυπο με τον οίκο του, ποιες εμπει­ρίες θυμάμαι που να με δίδαξαν άμεσα τη σχέση μου τη δύ­ναμη; Είμαι συνεργάσιμος; Έχω Βλάψει ποτέ κάποιον άλλο μέσα από τις πράξεις μου, τους ελιγμούς μου για εξασφάλι­ση δύναμης ή τις φιλοδοξίες μου; Έχω βοηθήσει ποτέ να ενδυναμωθεί κάποιος άλλος σε κάποιον από τους τομείς αυτού του οίκου; Για παράδειγμα, ο έβδομος οίκος κυβερνά τις σχέσεις. Ρωτήστε τον εαυτό σας αν μπλοκάρατε σκόπιμα τις ευκαιρίες ή την ενδυνά­μωση κάποιου άλλου επειδή σας απειλούσε. Κοιτάξτε στο παρελθόν σας και αναζητήστε εμπειρίες που σας δίδαξαν τη φύση της γνήσιας ενδυνάμωσης. Μετά εξετάστε ποια αρχέτυπα αφύπνισαν την επιθυ­μία σας να επιδιώξετε το ύψιστο δυναμικό σας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ Οι Οίκοι του Αρχετυπικού Τροχού

Από το βιβλίο της Καρολάιν Μυς Τα Ιερά Συμβόλαια

Θέλετε βοήθεια με τα ιερά συμβόλαια και τα αρχέτυπα

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες