Η Ερμηνεία των Συμβολαίων και του Αρχετυπικού Τροχού

Αφού εξετάσατε τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε τα συγκεκριμένα προσωπικά αρχέτυπα και αρχίσατε να εντοπίζετε τις προκλήσεις και τα προβλήματα που έχετε να αντιμε­τωπίσετε, καθώς και τα ταλέντα και τις ευλογίες που σας έχουν δο­θεί. Όλα αυτά τα χαρίσματα και οι προκλήσεις αντικατοπτρίζουν πλευρές του θεϊκού δυναμικού σας. Χρη­σιμοποιώντας τον Αρχετυπικού Τροχό  θα έχετε μια συμβολική οπτική γωνία, από την οποία θα μπορείτε να δείτε τις εμπειρίες σας καθώς και μια συνειδητή μέθοδο για να καθορίσετε τις μελλοντικές σας πράξεις.

Τώρα θα ερμηνεύσετε τον Αρχετυπικό Τροχό σας στο σύνολό του, συνδυάζοντας όλες τις διαφορετικές ερμηνείες με­ταξύ τους.

Εδώ είναι  μερικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ερμηνεύσετε το Συμβόλαιό σας με βάση τον Αρχετυπικό σας Τροχό.

Βρείτε τα Μαθήματα του Τροχού και του Συμβολαίου σας

1.     Σαν πρώτο βήμα διαλέξτε ένα μέρος της ζωής σας που θέλετε να κατανοήσετε πιο καλά: την υγεία σας, την καρτέρα, τις σχέσεις, την οικογένεια σας ή κάποια άλλη πλευρά της ζωής σας που νιώθε­τε τη διάθεση να εξετάσετε. Μια γυναίκα αποφάσισε να εστιάσει την προσοχή της στην καρτέρα της και στο γεγονός ότι ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά από τότε που θυμόταν τον εαυτό της. Άλλες πιθανές επιλογές μπορεί να είναι η πνευματική σας ανάπτυξη, η σε­ξουαλική σας αφύπνιση, το ιστορικό της υγείας σας ή η σχέση σας με ένα σημαντικό πρόσωπο της ζωής σας. Προσέχετε να μην κάνε­τε στον Τροχό σας συγκεκριμένες ερωτήσεις όπως, «Πρέπει να αλ­λάξω την τωρινή μου δουλειά και να επιδιώξω την καριέρα που ονειρεύομαι;» Μη ρωτήσετε αν πρέπει να πάρετε διαζύγιο, να που­λήσετε το σπίτι σας ή να μετακομίσετε στην Τοσκάνη. Μη ρωτήσετε τον Τροχό σας τι σκέπτεται ή νιώθει για σας κάποιος άλλος. Μη ζη­τήσετε διαγνωστικές πληροφορίες για κάποιο σωματικό ή ψυχολο­γικό πρόβλημα («Έχω καρκίνο; Πρέπει να πάω σε γιατρό;»). Θα μάθετε πώς να ζητάτε καθοδήγηση γα συγκεκριμένα θέματα και διλήμματα στο Κεφάλαιο 10. Εδώ οι ερωτήσεις σας πρέπει να είναι γενικές ώστε να μπορεί να σας έχετε καθοδήγηση οποιουδήποτε είδους. Γτα παράδειγμα, ρωτήστε, «Γιατί δεν έχω μπορέσει να συγ­χωρήσω τον πατέρα μου (ή τη μητέρα μου);» «Ποιος είναι ο καλύ­τερος τρόπος για να θεραπεύσω την αρνητική  αυτοεικόνα μου;»

«Βοήθησέ με να καταλάβω καλύτερα γιατί υπάρχει---------------------- στη

ζωή μου». Γράψτε στο ημερολόγιό σας την ερώτηση ή το αίτημα για καθοδήγηση.

2.    Τώρα διαλέξτε ένα από τα δώδεκα αρχέτυπα μέσα από το οποίο θα ζητήσετε την αρχική καθοδήγηση με τον Τροχό. Συνήθως, ένα από τα δώδεκα θα σας τραβήξει την προσοχή περισσότερο από τα άλλα, ως οδηγός για τον τομέα που επιλέξατε να εξετάσετε. Ο διαισθητικός εαυτός σας ξέρει πότε είναι η πιο σωστή αφετηρία. Αν όμως δεν σας παρουσιαστεί κανένα συγκεκριμένα αρχέτυπο διαι­σθητικά, μπορείτε απλώς να αρχίσετε με το αρχέτυπο που βρίσκεται στον πρώτο σας οίκο.

3.    Αφού διαλέξετε το αρχέτυπο, σημειώστε σε ποιον οίκο είναι και αναζητήστε συνδέσεις ανάμεσα στο αρχέτυπο και τον τομέα ζωής που κυβερνά αυτός ο οίκος. Γράψτε στο ημερολόγιό σας τη συνολι­κή σας αίσθηση για τη σημασία που έχει αυτή η πρώτη σύνδεση αρχετύπου-οίκου. Αυτό που θα γράψετε μπορεί να είναι μία μόνο πρόταση ή ένα κείμενο μερικών παραγράφων, αλλά για αυτή την πρώτη εξέταση προσπαθήστε να είστε όσο πιο περιεκτικοί μπορείτε.

4.    Όταν νιώσετε ότι έχετε μια καθαρή αίσθηση της σημασίας αυ­τής της σύνδεσης, προχωρήστε στο επόμενο αρχέτυπο που τραβά την προσοχή σας και επαναλάβετε τη διαδικασία. (Αν επιλέξατε να αρ­χίσετε με το αρχέτυπο του πρώτου οίκου, τότε προχωρήσετε απλώς στο δεύτερο οίκο και ούτω καθεξής με τη σειρά.) Με κάθε αρχέτυπο επανεξετάζετε τους θετικούς και αρνητικούς συνειρμούς που έχετε για το νόημα αυτού του αρχετύπου, όπως λειτουργεί στον τομέα ζωής που επιλέξατε να εξετάσετε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εντοπίσετε τις εμπειρίες και τις σχέσεις που συνεισέφεραν στην αναζήτησή σας για τον Θεό, τότε προσέξτε τις θετικές και αρνητικές συνεισφορές που συνδέετε με κάθε αρχέτυπο από τότε που θυμάστε τον εαυτό σας. Το αρχέτυπο του Σαμποτέρ στον οίκο της πνευματικότητάς σας, για παράδειγμα, μπορεί να δείχνει ότι έχετε την αίσθηση πως ο Θεός δεν απάντησε στις προσευχές σας και αυτό σαμποτάρισε την πίστη σας.

5.    Αφού συγκεντρώσετε αναμνήσεις και συνειρμούς από τους δώδεκα οίκους και τα δώδεκα αρχέτυπα, μελετήστε τα για να δείτε αν υπάρχει ένα ενιαίο μοτίβο που τα ενώνει. Η Σάρα πρόσεξε ότι η ιστορία της πνευματικής της ανάπτυξης ήταν χτισμένη σε έναν κύκλο πεποιθήσεων και αμφιβολιών, πίστης και αυτοσαμποτάζ, μέχρι που τελικά συνειδητοποίησε ότι στον πυρήνα αυτής της πάλης υπήρχε μόνο ένα μάθημα: ο Θεός γι’ αυτήν ήταν μια διανοητική ιδέα που δεν επικοινωνούσε με το πνεύμα της και έτσι το πνεύμα της δεν συν­δεόταν με το πνεύμα των άλλων. Δεν είχε καταφέρει να διατηρήσει μια πνευματική πρακτική ή να μεταφράσει την πίστη της σε δράση. Η ισόβια πάλη της με τον Θεό είχε ασκήσει επίσης Βαθιά επίδραση στον τρόπο που αξιολογούσε τις επαγγελματικές της ευκαιρίες. Είχε απορρίψει προσφορές που δεν έδιναν εγγυήσεις για τη μελλοντική της ασφάλεια — πράγμα που ίσχυε για τις περισσότερες προσφορές που έβρισκε. Επειδή είχε περιορίσει την καριέρα της, την κυρίευσε πικρία και άρχισε να νιώθει ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση στη ζωή της. Η Σάρα συνειδητοποίησε ότι το ταξίδι της απαιτεί να μάθει το νόη­μα της εμπιστοσύνης και της πίστης και να μάθει να ενεργεί σαν να έχει ένα μέλλον. Έπρεπε να ανοίξει την καρδιά της και να βρει τον Θεό στους άλλους και στον κόσμο γύρω της.

Αφού ολοκληρώσετε μια τέτοια συνεδρία, μπορείτε να διατυπώ­σετε ένα άλλο ερώτημα για μια διαφορετική πλευρά της ζωής σας. Κάθε φορά που κάνετε μια ερμηνεία του Τροχού, θα συμπληρώνε­τε νέα μαθήματα, που απαρτίζουν το Ιερό σας Συμβόλαιο. Μην ξε­χνάτε ότι παρακολουθείτε δώδεκα ισόβια πρότυπα, τα οποία είναι τα βασικά νήματα που διαμορφώνουν το ταξίδι της προσωπικής σας εν­δυνάμωσης. Όλα μαζί σε συνδυασμό αποκαλύπτουν το σύνολο του Ιερού σας Συμβολαίου. Κάθε πέρασμα που κάνετε από τα αρχέτυπα και τους οίκους θα πρέπει να σας δίνει άλλο ένα κομμάτι της εικόνας.

Βασισμένο στα ΙΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ της Καρολαιν Μυς

Θέλετε βοήθεια με τα ιερά συμβόλαια και τα αρχέτυπα

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες