Ο αρχετυπικός τροχός

Για να σας βοηθήσω να εργαστείτε με τα αρχετυπικούς συντρόφους που έχετε επιλέξει, μπορώ να χρησιμοποιήσω την εικόνα ενός τροχού που χωρίζεται σε δώδεκα κατηγορίες που περιέχουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, που αντιστοιχούν στα δώδεκα σπίτια του ζωδιακού κύκλου.

Οι δώδεκα οίκοι του Τροχού παρέχουν μια φόρμα μέσα από την οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε πώς λειτουργούν τα αρχέτυπα μας στην καθημερινή μας ζωή, κυριολεκτικά και συμ­βολικά. Ο όγδοος οίκος, για παράδειγμα, που έχει τον τίτλο "Οι Πό­ροι των Άλλων", σχετίζεται με τα χρήματα των άλλων και πώς τα χρησιμοποιούμε εμείς, με κληρονομιές και νομικά θέμα­τα. Η κληρονομιά μπορεί να αναφέρεται όχι μόνο στην οικονομική κληρονομιά αλλά και στο DNA και στην προγονική βιολογική μνή­μη, καθώς επίσης και στις κληρονομούμενες φυλετικές νοοτροπίες και πεποιθήσεις που μπορεί να έχουν προϊστορία μιας γενιάς ή μιας χιλιετίας.

Αν και μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα αρχέτυπα και τους οίκους κυριολεκτικά, ο σκοπός είναι να διευρύνουμε τη σημασία τους και να περάσουμε στο συμβολικό επίπεδο. Αν σταματήσετε στην κυριο­λεκτική σημασία μιας λέξης, μπορεί να φτάσετε σε αδιέξοδο, γιατί δεν μπορείτε πάντα να δείτε "κυριολεκτικά" μια σύνδεση ανάμεσα σε ένα αρχέτυπο και το νόημα του οίκου στον οποίο βρίσκεται. Θέ­λετε να δείτε το συμβολικό νόημα αυτών που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια σας. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσετε ένα πληρέ­στερο πορτρέτο όλων των προτύπων και των σκοπών της ζωής σας. Μην ξεχνάτε: τα αρχέτυπα είναι οι οδηγοί σας όταν προσπαθείτε να διακρίνετε τα Συμβόλαια σας και να φτάσετε το θεϊκό δυναμικό σας.

Ο Αρχετυπικός Τροχός είναι μια διαισθητική μέθοδος που μας δίνει πρόσβαση σε συμβολικές πληροφορίες. Τα αρχέτυπα γίνονται ακόμα πιο σημαντικά όταν τα δούμε να λειτουργούν μέσα από τούς οί­κους που αντιπροσωπεύουν δώδεκα διαφορετικούς τομείς της ζωής μας.

 Ο Τροχός μάς βοηθάει να αποκωδικοποιήσουμε τα "παρα­σκηνιακά" πρότυπα της ζωής μας. Μας δείχνει τις εμπειρίες και τις σχέσεις μας με τη μορφή πνευματικών δραμάτων, που είναι γεμάτα από ευκαιρίες προσωπικού μετασχηματισμού. Οι ψυχικές διαθέσεις και τα συναισθήματα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανέ­μονται τα αρχετυπικά μας πρότυπα πάνω στον Τροχό. Για παρά­δειγμα, ο τρόπος με τον οποίο πέφτουν οι ρούνοι ή τα κόκαλα σε μια μαντική συνεδρία αντικατοπτρίζει την ενεργειακή συναισθηματική μας κατάσταση καθώς και την ενεργειακή ατμόσφαιρα εκείνης της στιγμής. Είναι γνωστό ότι η πανσέληνος και άλλες φάσεις της σελή­νης επηρεάζουν τα συναισθήματα, όπως και οι πλανητικές γωνίες, οι ηλιακές κηλίδες ή οι ηλεκτρικές καταιγίδες. Οι μέθοδοι διαισθητικής καθοδήγησης είναι ιδιαίτερα συντονισμένες με τις κοσμικές ενέρ­γειες, γιατί όλες οι ενέργειες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους.

Ο σκοπός του Αρχετυπικού Τροχού, όπως και ενός αστρολογικού χάρτη (ωροσκοπίου), είναι να διευρύνει την κατανόηση του εαυτού μας. Συγκεκριμένα, ο Τροχός είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα το ρόλο των αρχετύπων μας στην εξέλιξη του Ιερού μας Συμβολαίου. Τα αρχέτυπα μας μοιάζουν με μαγνή­τες οι οποίοι προσελκύουν τα ουσιαστικά στοιχεία που χρειάζονται για να εκδηλωθεί μια εμπειρία. Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά είναι τα άτομα με τα οποία έχουμε Συμβόλαια και τα σημεία στα οποία θα κάνουμε σημαντικές επιλογές.

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ Πώς θα Δημιουργήσετε τον Αρχετυπικό σας Χάρτη

 

Θέλετε βοήθεια με τα ιερά συμβόλαια και τα αρχέτυπα

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Βασισμένο στο best seler της Καρολαιν Μυς "Ιερά συμβόλαια"

Πηγή        https://www.myss.com/

 

Φωτογκαλερί: Ο αρχετυπικός τροχός